Vrlo je verovatno da ste na internetu nailazili na neke interesantne ilustracije koje se čine kao da su delo deteta, ali koje bi vas odmah razuverile u tom mišljenju, čim biste pročitali rečenicu koja ide uz njih. Dovitljivo, dopadljivo i inteligentno – to su samo neki od atributa koje možemo navesti ako govorimo o Marku Džonsu, ilustratoru koji dominira digitalnim univerzumom! Otvorite Tumblr, Pinterest, Facebook, Twitter i zasigurno ćete naići na neki od njegovih crteža.

Teško je pronaći konkretne biografske podatke o ovom ilustratoru, kao da ne postoje na internetu, pri čemu kao da ih je prosto zamenio opis koji sam Mark Džons daje o sebi i svom radu, na svojoj internet stranici (www.marcjohns.com). On piše – Mark Džons stvara ćudljive crteže, ispunjene dovitljivošću i humorom. Iz njegovog daljeg opisa svog rada svakako možemo uvideti da se iza svih tih crteža krije jedna veoma zanimljiva i kreativna ličnost, koja svoju životnu filozofiju deli sa svetom putem papira i olovke i tako ga osvaja!

Očigledno je da sam stil ovog ilustratora teži minimalizmu, pri čemu je inteligentna misao koju izražavaju obučena u jedno savršeno oblikovano odelo humora i moramo priznati da Mark Džons to odelo savršeno nosi! Sve se čini tako tehnički jednostavno, možda čak i previše jednostavno, ali kao da je u tome čar ovih ilustracija! Crteži koji kažu toliko toga sa tako malo elemanata – to svakako nije lako postići!

Kažu da dela govore više od reči, pa ćemo stati sa rečima i pustiti vas da se direktno upoznate sa delom Mark Džonsa i uživate u onome što on želi da podeli sa vama!

Marc Johns ilustracija 1 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 2 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 3 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 4 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 5 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 6 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 7 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons! Marc Johns ilustracija 8 Svet ilustracija: Dovitljivi Mark Džons!

Mina Pavlović

Comments