Ukoliko do sada niste čuli za Yugodrom, krajnje je vreme! Yugodrom je internet prostor koji doprinosi širenju i očuvanju audio-vizuelnih informacija iz doba bivše Jugoslavije. Autentični sadržaji magazina, knjiga i ostalih štampanih materijala, sistematizovani su na blogu, a muzički biseri tog vremena upakovani su u seriju tematskih mikseva. Yugodrom su Milena i Vlada, dizajneri koji istražuju nasleđe koje im je podjednako blisko i strano i inspirisani time ostvarili su nekoliko projekata.

WANNABE MAGAZINE: “Logotip postaje tip – Tip dobija svoj logotip – Ti postaješ brend”, a kako je nastao Yugodrom?

MILENA&VLADA: Blog Yugodrom je zvanično pokrenut 2011. godine, ali ideja o njemu nastala je par godina pre. Okruženi ex-yu efemerama, shvatili smo koliko je kvalitetnih, vrednih, smelih i loših sadržaja postojalo, pa smo nastavili da istražujemo nasleđe koje nam je bilo podjednako blisko i strano. Yugodrom je internet prostor koji doprinosi širenju i očuvanju audio-vizuelnih informacija iz doba bivše Jugoslavije.

Otkud ideja da se bavite rekonstrukcijom logotipa sa prostora bivše Jugoslavije?

Poslednjih godina jugoslovensko vizuelno nasleđe u velikoj je ekspanziji i pojavilo se nekoliko sjajnih projekata koji se bave kolekcioniranjem industrijskog i grafičkog dizajna iz bivše Jugoslavije (upotrebni predmeti i njihova pakovanja, naslovnice knjiga, reklame, logotipi). Naša ideja bila je da u svom radu primenimo i stvorimo nove veze kojima će kroz rekonstrukciju, gledaoci moći preko dobro poznatih vizuelnih identiteta da stvore konekcije kojima se mogu i personalno vezati za njih.

Pošto logotipi podstiču ponovno doživljavanje starih simbola na nov način, možete li našim čitaocima reći koji je to način?

Može se odvijati na dva nivoa, gde gledalac prepoznaje originalnu vizuelnu strukturu logotipa kao nosioca dobro poznatog brenda, a njegovo izmenjeno značenje omogućava mu da se personalno veže za njega ili da ga pročita u drugačijem kontekstu kojim se pravi paralela sa sadašnjim situacijama. Oni koji ne prepoznaju logotipe, mogli su da stvore kontekst poruke koju stvara simbolika idejne slike i teksta (primer je bolji put – drugi put). Tako posetioci biraju logotipe na osnovu svoje sentimentalne ili semantičke konekcije. Mnogi učesnici su izabrali tipove, ne zbog značenja već zbog brenda koji su prepoznali.

yugotip 04 Wannabe intervju: Yugodrom

Vizuelni identitet nekadašnjih brendova se zadržava, ali se semantički menja i na taj način nastaju veoma zanimljive poruke. Opišite proces njihovog nastajanja.

Birali smo tipove po njihovoj rasprostranjenosti i učestalosti u savremenom govoru, a brendove po popularnosti, kako bi se stvorila što jača konekcija između logotipa i recipijenata. Kako bi logotipi ostali što prepoznatljiviji, trudili smo se da uradimo što manje intervencije na njima, dodavanjem samo jednog slova, zadržavajući sličnost po zvučnosti, menjajući logo u novu idejnu sliku kompatibilnu novom značenju. Bilo je veoma teško izboriti se sa tipografskim problemima, ali je čitljivost i razumljivost poruke bila prioritet.

Da li vaš blog ima ciljnu grupu?

Blog se obraća svim yugofilima i ljudima koji su zainteresovani za vizuelnu kulturu bivše Jugoslavije, i uopšte svim retrofilima kojima dizajn, sadržaji i informacije prošlog veka služe kao inspiracija. Veliki broj ljudi koji nas prati je iz regiona, ali je takođe i dosta stranaca kojima se, iako ne razumeju tekstualno značenje, jugo estetika čini veoma zanimljivom, i čak se nekima stvara sentimentalna veza, jer su u detinjstvu pratili neke od jugoslovenskih sadržaja koji su se emitovali i distribuirali u nekim zemljama Evrope.

Kakve su reakcije čitalaca?

Zadovoljni smo odzivom ljudi, na blogu (yugodrom.tumblr.com/) nas prati preko dve hiljade ljudi, a na Facebook stranici (facebook.com/yugodrom) broj se povećava iz dana u dan. Privukli smo pažnju mnogih renomiranih web portala kao što su The Verge, PopScience, 50watts. Zahvaljujući tome ostvarili smo saradnju na filmu “Sankofa”, američkog režisera Kejleba Vencel-Fišera, kao deo filmske ekipe zadužene za izradu grafičkih rešenja za potrebe filma (logoi, tipografija, piktogrami). “Sankofa” predstavlja spoj dokumentarnog i naučno-fantastičnog filma koji ispituje značaj memorije i način na koji prošlost definiše sadašnjost, a značajan deo u filmu zauzimaju spomenici NOB-a (sankofathefilm.com).

yugotip 05 Wannabe intervju: Yugodrom

Inspirisani Yupitnikom na vašem sajtu želeli smo da saznamo na šta vas asocira reč “Yugodrom”?

Yugodrom je kovanica dve reči, yugo – skraćeno od Jugoslavija, naravno, i drom koji označava odredište, mesto, prostor na kome se sakupljaju ljudi, tj. u našem slučaju i vizuelni sadržaji koje sakupljamo na blogu i reinterpretiramo kroz rad. Logotip Yugodroma čini slovo Y kao najreprezentativniji strani fonetski znak koga nema u našoj azbuci i abecedi, ali je bio najprisutniji u vizuelnom identitetu zemlje, i presečena petokraka (sada “trokraka”) kao simbol prekinutog jedinstva, koja sastavljena od 6 jednakostraničnih trouglova – 6 republika, i dalje simboliše međusobnu koegzistenciju.

Sada je pravi trenutak da kažete šta očekujete od izložbe “Yugotip”?

Cilj izložbe je da se ljudi personalizuju sa određenim tipovima i javno pokažu koja etiketa odgovara najviše njihovom senzibilitetu, i s obzirom na to da je interakcija publike bila odlična, veoma smo zadovoljni. Drago nam je da su reakcije pozitivne, ljudi su bili vedri i prilazili su novonastalim terminima etiketirajući se bez ikakvih predrasuda.

Koji su planovi za budućnost?

Za sada bismo voleli da yugotip zaživi i u ostalim gradovima u regionu. Bilo bi super sakupiti kolekciju novog jugoslovenskog tipa, različitih pojedinaca sa različitih prostora kojima zajedničko nasleđe i dalje predstavlja neraskidivu, jaku vezu.

Yugozin

Serija plakata koji tematski obrađuju naslovnice popularnih jugoslovenskih časopisa. Magazini su odabrani na osnovu tema koje su obrađivali, a njihovi naslovi su tipografski i semantički rekonstruisani tako da vizuelno pojednostave i simbolički prikažu sadržaje kojima su se oni bavili. Izgled naslovnica oživljava i u kondenzovanoj formi oslikava tematiku časopisa u skladu sa novonastalim naslovom.

Yupitnik

Onlajn anketa koja ispituje vrednost i validnost definisanja. Učesnicima se postavlja vizuelno-semiotičko pitanje putem transformisanih logotipa, kojima je zadržavanjem originalnog izgleda, kontekst promenjen u opšte svakodnevne termine. Za razliku od Yugotipa, kojim se javno deklarišu kao neki određeni tip, učesnici ankete anonimno iskazuju svoje stavove i asocijacije na zadate pojmove. Najzanimljiviji odgovori biće formirani od logotipa brendova.

Više fotografija možete pogledati ovde.

Violeta Stojanović

Comments