Muškarci često ne razumeju ženu. I upravo zbog toga je neophodno da muškarci budu upozoreni na reči koje žene koriste, da ih suptilno upozore na rasprave koje mogu da izbegnu samo ako se sete značenja!

“U redu/OK”

Ovo je izjava koju žene koriste kada su u pravu i kada je vreme da ućutite.

“Pet minuta”

Ako se doteruje, ovo znači pola sata. Pet minuta je samo pet minuta onda kada vam je dato još pet minuta da odgledate utakmicu pre nego što krenete da pomažete po kući.

zenske izjave 9+ izjava koje žene koriste

“Nije ništa”

Ovo je zatišje pred buru. Ovo znači nešto sigurno i zato budite pripremljeni. Rasprave koje počinju sa “Nije ništa” obično završe vriskom.

Comments