Već ste prošli kroz razne krugove čistilišta i imate iskustvo – preživeli ste, izašli ste sa druge strane, stekli se širu perspekitvu, novu mudrost i snagu. Zaista vas je ojačalo ono što vas nije ubilo (ali vas je duboko ranilo i povredilo). Međutim, duboke povrede imaju tendenciju stvaranja ožiljkastog tkiva, koje zahteva više stimulacije, da bi nešto osećalo – kad izgradite jedan nivo otpornosti, osećate da vam treba snažniji doživljaj, da bi vas pokrenuo. Još patnje, možda? Kakva bolesna pomisao. Ali, često je baš tako. Imate još posla sa sobom i uvek ćete imati. Potrebno je da trajno negujete sebe, ne kao marinca koji je sve video i ima stomak da sve podnese, već kao senzitivnu osobu sa puno iskustva, koja sve razume i prihvata, ali je naučila da postavi i održi svoje granice. 

Izgraditi otpornost i ostati stabilan, znači verovati sebi i oslanjati se na sebe. Znači poznavati svoja slaba mesta i tražiti pomoć, kad oslanjanje na sebe nije dovoljno. Znači uverenje da ćete izaći iz svake krize – utoliko pre, ukoliko se manje opirete. 

Suočite se sa sobom

Na kraju, to je jedina opcija. Koliko god nešto izbegavali, odugovlačili, lagali sebe i davali druge, treće i ko zna koje šanse (ljudima, odnosima, situacijama), na kraju ćete morati da se suočite sa neprijatnom istinom. Umesto da čekate da budete priterani uza zid emotivnim nabojem i nagomilanim problemima, suočite se sa svojim osećanjima (ljudima, odnosima, situacijama) na prvi znak problema i nezadovoljstva. Ne čekajte da se oni nagomilaju i primoraju vas na suočavanje i odlučivanje, učinite to dok niste pod pritiskom, baratajući punim opsegom svoje svesnosti i punom širinom svoje perspektive – jer oni se sužavaju kad dođe dotle da više nemate kud. 

Setite se da ne krećete ni iz čega 

Iako vam se u trenucima kada ste opterećeni, zabrinuti, uplašeni, umorni, povređeni, bolesni, čini da je sav napredak koji ste postigli uzaludan, da sve što ste naučili ničemu ne vredi, to je samo stanje sužene svesti, to nije istina. Već ste prošli kroz razne krize, već ste prebrodili teška razdoblja, već ste rešavali probleme – i sada ćete. Opremljeni ste za to. Prošli ste obuku. Naučili ste mnoge lekcije. Ovo je samo još jedna koju treba da savladate. Ili se ponavlja ona koju niste savladali – imate recidiv, koji će trajati znantno kraće, ukoliko ostanete svesni onoga što se događa. Što više samospoznaje steknete u krizama, sa svakom sledećom krizom ćete brže izaći na kraj, jer ste stekli naviku samoposmatranja i preispitivanja i lakše ćete otkriti šta aktivira vaše reakcije i šta će vam zaista pomoći. 

Comments