Budite saosećajni, ali ne previše

Empatija je sposobnost da izostavite sopstvene pristrasnosti i razumete tuđa osećanja na osnovu jedinstvenih iskustava, perspektive i raspoloženja te osobe. Kada slušate sa empatijom, aktivno donosite odluku da razumete tuđa mišljenja i vrednosti bez kritike. To ne znači da se morate slagati sa onim što govore, ali trebalo bi da poštujete njihovo pravo da to izgovore i da vas čuju. Isto tako, imajte na umu da njihove borbe nisu vaše. Ako neko govori o borbi sa poslom, porodicom, vezom ili bilo čim drugim, nemojte to koristiti kao priliku da razgovarate o bivšem s kojim ste prekinuli pre pet godina. Iako vam se čini da na taj način nekoga tešite, zapravo ćete učiniti da se osećaju prevareno, odnosno, da ste ih naterali da se oni zauzmu za vas.

Budite iskreni

Često nam je teško da sa nekim iskreno i otvoreno razgovaramo, naročito sa osobama koje imaju različite vrednosti i mišljenja od naših. Međutim, mogućnost izražavanja svojih autentičnih mišljenja i, zauzvrat, njihovog izazivanja, jeste sama suština zdravog razgovora. Ukoliko stavite ljudima do znanja da čujete i razumete njihova gledišta, uverićete ih da gajite uzajamno poštovanje. Imajte na umu da dobar razgovor započinje i završava se na istom nivou, kao i da jedno mišljenje nije superiornije od drugog.

Budite prisutni

Svima nam se desi da u toku razgovora, koliko god on bio interesantan, naprosto odlutamo. Ipak, potrebno je osvestiti da je vreme druge osobe jednako vredno kao i vaše. Ono znači više od pukog distanciranja od telefona i održavanja kontakta očima. Zaista slušati nekoga je praksa pažljivosti. To znači da ne morate brinuti šta ćete sledeće reći. Ako čekate da druga osoba prestane da govori kako biste mogli da kažete šta mislite, to je znak da ne obraćate pažnju. Umesto toga, fokusirajte se na ono što vam taj neko pokušava saopštiti. Pre nego što donesete zaključak, razmislite zašto i kako je ta osoba stvorila svoje vrednosti i mišljenja. A ako ne znate, postavite pitanja koja će vam pomoći da razumete.

U vremenu kada smo izolovaniji nego ikad, razgovori imaju snagu da nas podsete da smo viđeni, vrednovani i da se naš glas čuje. Način na koji slušamo i razgovaramo jedni s drugima može uticati na to kako napredujemo i kao pojedinci i kao zajednica.

Naslovna fotografija: instagram.com/loveradiationx

Jovana Kalabić

Comments