Bile su dame, ponašale se otmeno i delovale uzdržano, a ipak u njima je gorela vrela želja za zavođenjem. Bile su u isto vreme i smele, provokativne,  odvažne. Služile su se malim slatkim trikovima, svojim rukavicama, maramicama i suncobranima i tako zavodile. A oni su znali da pročitaju znake i uživaju u toj ludoj, spontanoj i zabavnoj igri.

Jednostavno “volim te” bilo je previše dosadno. Ništa lepše ne uzbuđuje od skrivenih namera i jasnih znakova koje samo vi možete da pročitate. Delovaće vam čudno ali i uzbudljivo, jer ćete saznati kako su naše pretkinje slale određene poruke:

Flert sa rukavicom

“Da” – rukavica u levoj ruci

“Ne” – rukavica u desnoj ruci

“Volim te” – ispuštanje rukavice

“Da li me voliš?” – skidanje leve rukavice ostavljajući samo palac otkriven

“Poljubi me” – skidanje desne rukavice, ostavljajući samo palac otkriven

Nezainteresovanost – povlačenje leve rukavice do pola

“Želela bih da te upoznam” – držati obe rukavice vrhovima prstiju okrenutim na dole

“Budi sa mnom” – dodir po ramenu

“Volim drugog” – dodirnuti bradu

“Verena sam” – baciti rukavicu u vazduh

“Gledaju nas” – vrteći rukavicu oko prsta

“Ne volim te” – okrenuti rukavice naopačke

“Upoznaj me sa svojim prijateljima” – šaliti se sa njima

“Otarasi se svog prijatelja” – sklopiti rukavice

SLIKA 113 Kako se flertovalo nekada?

Rukavica u levoj ruci značilo je “da”

Igra maramicom

“Da” – držeći je na desnom obrazu

“Ne” – držeći je na levom obrazu

“Želim da te upoznam” – preći maramicom preko usana

“Volim te” – preći maramicom preko obraza

Comments