Bilo da ste direktor velike kompanije sa stotinama zaposlenih ili ste osnivač startapa koji ima samo nekolicinu radnika, može vam koristiti ako razmišljate kao preduzetnik. Dok jedni veruju da se preduzetnici rađaju, a ne stvaraju, svako može naučiti barem pojedine karakteristike koje preduzetnike čine onim što jesu. Ne postoji jedinstvena definicija šta je preduzetnik u stvari, ali se taj izraz obično odnosi na nekoga ko, između ostalog, predvodi određeni poduhvat, donosi odluke o tome u kom smeru se kretati, obezbeđuje kapital potreban da bi poduhvat postao stvarnost, i razmišlja o potencijalnim problemima i rizicima.

Da biste razmišljali kao preduzetnik, morate imati ili razviti karakteristike preduzetnika. Čitajte dalje da biste saznali o preduzetničkim veštinama i osobinama koje će vam pomoći na radnom mestu.

Radoznalost

Uspešni preduzetnici imaju osećaj radoznalosti koji im omogućava da neprestano tragaju za novim mogućnostima. Umesto da se zadovolje onim što misle da znaju, radoznali preduzetnici postavljaju izazovna pitanja i istražuju različite puteve. Preduzetništvo se neretko opisuje baš kao “proces otkrivanja”. Bez želje da se neprestano postavljaju pitanja i osporava status quo, vredna otkrića se lako mogu prevideti.

Strukturirano eksperimentisanje

Zajedno sa radoznalošću dolazi i potreba za strukturiranim eksperimentisanjem. Sa svakom novom prilikom koja se pojavi, preduzetnik mora da sprovede testove kako bi utvrdio da li je vredna truda. Na primer, ako imate ideju za novi proizvod ili uslugu koja ispunjava nedovoljno zadovoljenu potražnju, moraćete da osigurate i stavku da su kupci spremni da plate za to. Da biste to uradili, treba da sprovedete temeljno istraživanje tržišta i pokrenete značajne testove da biste potvrdili svoju ideju i utvrdili da li ima potencijal.

Prilagodljivost

Priroda poslovanja se stalno menja. Preduzetništvo je proces koji se ponavlja, a novi izazovi i mogućnosti se pojavljuju na svakom koraku. Gotovo je nemoguće biti spreman za svaki scenario. Preduzetnici treba da procene situacije i da se prilagode kako bi njihov posao mogao da nastavi napred kad dođe do neočekivanih promena.

Odlučnost

Da bi bio uspešan, preduzetnik mora da donosi teške odluke i da stoji iza njih. Kao lider, on je odgovoran za vođenje putanje svog poslovanja, uključujući svaki aspekt od finansiranja i strategije do alokacije resursa. Biti odlučan ne znači uvek imati sve odgovore. Ako želite da budete preduzetnik, to znači da imate samopouzdanja da donosite izazovne odluke i da ih sprovodite do kraja. Ako se ispostavi da je ishod manje nego povoljan, odluka o preduzimanju korektivnih radnji je jednako važna.

Comments