Očekivali biste neke druge, pouzdane pokazatelje da živite ispunjenim i srećnim životom, neke merljive faktore, koje drugi ljudi vide, vrednuju i dele sa vama. Ali ovi znaci ispunjenosti i zadovoljstva su vrlo suptilni i subjektivni i nećete ih odmah prepoznati. Možda se zapravo čudite sebi – sva vidljiva merila su prosečna, ili izostaju, a vi se zapravo osećate dobro sami sa sobom i ne biste menjali svoj život za neki drugi (bolji i ispunjeniji, prema važećim standardima). 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mao.ge (@mao.ge)

Puno vremena provodite sami 

Za samorazvoj je potrebna samoća. Kada se izolujete u stanju ste da se povežete sa sobom, da osluškujete svoje unutrašnje tokove i pratite procese, bez buke tuđeg mišljenja i pojmova o tome kako treba da živite. Samoća je luksuz koji donosi najbolju vrstu ispunjenja – samoispunjenje. 

Odbacili ste svoj petogodišnji plan 

Sjajno je imati planove kada ste odlučili šta ćete preduzeti, ali planovi ograničavaju, a čak i najbolje osmišljeni planovi samo su okvirni – podložni su svakoj vrsti promena. Kada se rasteretite zacrtanog, otkrivate slobodu da krenete u neočekivanim pravcima, da delujete spontanu, na osnovu svog osećaja. Ako vam osećaj govori da ne činite ništa i da se prepustite toku (na mestu gde ste planirali da izvedete desetak koraka) ili da stupite u akciju u trenutku koji niste mogli da predvidite i ubeležite, osećaćete se zadovoljnije i produktivnije, nego da ste pokušavali da sledite plan, dok vam se on uvijao i preoblikovao pred očima. Puštanje kontrole je jedan od osnovnih uslova oslobađanja duha i buđenja spontanosti i kreativnosti. Može delovati zastrašujuće to što nemate nikakve planove – kao da nemate ni kormilo, ni sidro, ali zato ste spremni da u svakom trenutku krenete ka svetioniku koji ugledate na obzorju. 

Comments