Naučnici su sproveli istraživanje na dve grupe osoba (studenata) podeljenih prema sklonostima ka razmišljanju i aktivnostima – oni su tokom nedelju dana nosili na sebi aparate koji su merili nivo njihove telesne aktivnosti. Nakon ovog perioda, uočeno je da su se najveće razlike u telesnoj aktivnosti u grupi koja “više razmišlja” i onoj koja “manje razmišlja” pokazale tokom vikenda. Istraživači su ovu pojavu nazvali “vikend efektom” objašnjavajući kako je to možda rezultat činjenice da je istraživanje sprovedeno na studentima. Vikend efekat bi mogao da bude nešto što se sa godinama i zrelošću menja, pa tako nije definitivan i trajan pokazatelj nivoa smanjene, odnosno, povišene telesne aktivnosti.

Naučnici takođe ističu da inteligentnije osobe često postaju svesne potrebe za održavanjem balansa između mentalnog i telesnog zdravlja i kondicije, pa biraju da ulože napor i aktiviraju se, kako bi pronašli ravnotežu koja im je potrebna.

Pa, neka ti ovo budu smernice – ako se pronalaziš u potrebi za neuznemirenom kontemplacijom i ako mrziš sport i fizički rad, verovatno si veoma inteligentnta, ali potrebno je i da budeš svesna da telo treba da održavaš vežbanjem i boravkom na svežem vazduhu, ne samo radi fizičkog zdravlja, već i zbog duhovnog blagostanja.

Izvor fotografija: instagram.com/vintage70s

Brankica Milošević

Comments