Mislite li da je to dobra stvar, što ste suviše strogi prema sebi? Verujete li da vas to motiviše da budete bolji? Razmislite ponovo. Ako vam ide dobro, to verovatno nije zato što ste strogi prema sebi, nego uprkos tome. Možda ste odrasli uz roditelje i autoritete koji su verovali da je strogost i kažnjavanje najbolji način da vas vaspitaju i motivišu, upijali ste njihove sudove i preuzeli njihove načine, pa se prema sebi ponašate kao sudija. Ova osećanja i stanja mogu biti posledica te strogosti… 

Anksioznost i depresija 

Najčešće mentalne bolesti savremenog sveta, anksioznost i depresija, često dolaze direktno od samoosuđivanja. Vaše unutrašnje dete je zastrašeno, tužno, izgubljeno, bespomoćno i oseća se napušteno i odbačeno, jer sami sebe tretirate onako kako su vas tretirali kad ste bili dete. 

Odugovlačenje i otpor

Većina mrzi kontrolu, pa kada se deo nas koji kontroliše i osuđuje „obruši“ na nas, odnosno, kad razmišljamo o tome šta treba da uradimo, šta moramo – drugi deo nas, onaj nedorasli i ranjeni, oseća otpor. U suštini, borimo se sami sa sobom, sami sebi se inatimo, sami sebi se opiremo i sami sebi nanosimo štetu odugovlačeći i dovodeći se u nezgodnu poziciju „poslednjeg momenta“. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by & (@howtobeparisian)

Blokirana kreativnost 

Kreativna energija teče kada smo otvoreni i povezani sa svojim višim JA, sa sopstvenom unutrašnjom moći da kreiramo svoj svet i upravljamo svojom realnošću. Kada smo blokirani, odsečeni smo od vitalnog dela sebe, kada smo opušteni i otvoreni, energija teče – a to se dešava kada prestanemo sebe da osuđujemo.  

Nesigurnost i nizak nivo samopoštovanja 

Vašem unutrašnjem detetu je potrebna ljubav da biste se iscelili i oslobodili. Iako možda verujete da vaš osećaj sigurnosti i sopstvene vrednosti određuju vaša dostignuća i odobravanje drugih, to nije istina. Vaš osećaj sopstvene vrednosti direktno je povezan sa načinom kako se odnosite prema sebi – koliko ljubavi pružate sebi (svom unutrašnjem detetu), toliko dostižete onu opuštenost i otvorenost, koja vam omogućava da budete kreativni i produktivni, u skladu sa svojom prirodom i mogućnostima. 

Bes

Ako ste često ljuti na druge, to može biti projekcija ljutnje vašeg unutrašnjeg deteta na vas, jer ste tako strogi prema sebi. 

Comments