Što da ne

To je samo jedan posredan način da se kaže da, važi, juhu, jedva čekam. Da se odgovori na izazov, da se ne propusti nešto što vam obećava da će biti dosta zabavno i uzbudljivo. U redu je odgovarati na izazove, pa čak i na najpovršniji način, ali je malo mudrije tačno znati kada baš da, a kada nikako ne.

seks na plazi Pet uobičajenih razloga za seks

Jednom se živi

Seks je najživotvorniji ljudski čin. U najbukvalnijem smislu. Seks je put kroz koji dolazimo na ovaj svet. Seks je energija životne radosti. Kroz seks se povezujete sa drugim ljudskim bićem. U najbukvalnijem smislu. Telesno prodiranje, kontakt kože, razmena tečnosti idu zajedno sa energetskom razmenom. Energija kruži, daje se i prima u tesnom telesnom kontaktu na najživlji i najuzbudljiviji način, koji možemo da iskusimo kao ljudi. Uobičajeno odličan razlog da praktikujemo seks. Naravno, uz sav oprez, ako ne želimo da stvorimo novi život.

Izvor fotografija: pinterest.com


Aleksina Đorđević

Comments