Emotivna inteligencija je u novije doba shvaćena i prihvaćena kao faktor bez koje IQ ne funkcioniše kako valja i u poslovnom svetu postaje sve cenjenija. Ako ste pametni, ali suviše ambiciozni i usredsređeni samo na sopstveni uspeh, vaše osobine poslovne “ajkule” neće biti cenjene, kao ranije. Potrebno je da umete da se povežete sa drugima (saradnicima, kolegama, klijentima), da imate razumevanje i empatiju, da biste mogli kreativno da koristite svoje sposobnosti za dobrobit kompanije. Ovo su neka pitanja na razgovorima za posao, koja su usmerena na otkrivanje nivoa vaše emotivne inteligencije.

Imate li idola – koja vas osoba inspirše i zbog čega

Osoba kojoj se divite i čije vrednosti i uspeh uvažavate i na koju se ugledate – mnogo govori o vama. Naravno da nije svejedno da li se divite nekom političaru, rok-zvezdi ili naučniku i koje njihove osobine vidite kao posebno vredne i inspirativne.

Koje bi bile tri glavne vrednosti vašeg ličnog preduzeća

Kada biste počinjali sopstveni posao, na kojim biste vrednostima utemeljili to svoje preduzeće? Pitanje se odnosi na vaše prioritete i ako govorite samo o osvajanju tržišta, marketingu, udvostručavanju proizvodnje, prodaje i profita – onda govorite o svojoj nedovoljnoj emotivnoj inteligenciji. Jer zaboravljate ono najvažnije – poštenje, integritet, lični primer vrednog rada i požrtvovanosti, uvažavanje onih koji doprinose vašem uspehu…

Poslovni ciljevi se odjednom menjaju – kako biste pomogli svom timu da se u tome snađe

Ovo zbunjujuće pitanje odnosi se na promenu prioriteta i ciljeva, koja se u poslovnom svetu u novije vreme često dešava – danas je najvažnije ispoštovati rokove, sutra će u prvom planu biti održavanje kvaliteta proizvoda, a prekosutra održivost – od kandidata koji odgovara na ovo pitanje, traži se da pokaže fleksibilnost, sposobnost da prihvata novine i da im se prilagođava, kao i empatiju i sposobnost da svojim primerom osnaže članove tima koji ne prihvataju promene tako dobro.

Comments