Imate li prijatelje sa prethodnog radnog mesta

Ovo pitanje je sasvim jasno i otvoreno – sklapanje prijateljstva sa kolegama se ne dešava preko noći, ove odnose razvijamo i preispitujemo duže, jer želimo da se držimo granica između poslovnog i privatnog života. Ako ste bili spremni da te granice pomerite i da razvijete prijateljske odnose sa kolegama i saradnicima, to pokazuje da ste emotivno zrela i stabilna osoba.

Šta biste još hteli da naučite (koja znanja i veštine vam nedostaju)

Ovo nije trik pitanje da otkrije vaše slabosti, nego da testira vašu svest o tome da čovek uvek ima šta da nauči i vašu želju da se i sami dalje razvijate, više saznajete i učite. To znači da želite da budete bolji i da niste arogantna osoba uverena da sve već zna.

Da li možete da me naučite nečemu (bilo čemu)

Od vas se traži da razmislite šta biste mogli osobi koja sa vama vodi razgovor da ponudite tog trenutka, a to zaista može biti bilo šta – neka veština, trik, lekcija iz neke oblasti koju poznajete, poduka u korišćenju nekog kompjuterskog programa, a zatim da to i uradite i to tako da se ništa ne podrazumeva – kao da osoba kojoj dajete uputstva, nikada nije čula da tako nešto postoji. Za to vam je potrebno strpljenje, sposobnost da kreativno pristupite problemu, kao i empatija da “napipate” pravac u kome treba da krenete (postavljanjem suvislih pitanja). A ako sve to umete, onda je vaš nivo emotivne inteligencije zaista visok.

Naslovna fotografija: instagram.com/pepamack

Brankica Milošević

Comments