Kao najrazvijenije biće na planeti, čovek ima kompleksnu prirodu, koja obuhvata različite i oprečne manifestacije – pa tako oni koji tvrde da monogamija nije prirodna, nisu u pravu, kao što nisu ni oni koji tvrde da je poligamija prirodna. Zato što je, kad uprostimo stvari i svedemo prirodu na životinjski svet, prirodno i jedno i drugo. Ovo su neke od životinjskih vrsta (ptica, riba, sisara), koje biraju partnere sa kojima ostaju celog života.

Labudovi

Ona srca koja predstavljaju prostor između izvijenih vratova dva labuda koja se dodiruju glavama, kao da se ljube, zaista sibolizuju ljubav i privrženost koju ove elegantne ptice iskazuju u partnerskom odnosu. Labudovi imaju jednog partnera i njihove veze u najvećem broju slučajeva traju doživotno. Zajedno, oni dele teret i odgovornosti porodičnog života labudova – sele se, traže staništa i odgajaju mladunce.

Giboni

Ova vrsta primata koja predstavlja grupu srodnu čovekolikim majmunima, monogamna je, za razliku od drugih majmuna. Odnosi u njihovoj zajednici su ravnopravni, zahvaljujući niskom nivou seksualnog dimorfizma – što znači da su razlike među polovima slabo uočljive i nisu izražene, kao kod drugih životinja, gde se mužjaci i ženke upadljivo razlikuju (po veličini, boji, telesnim karaktereistikama…). Par gibona vreme uvek provodi zajedno, pentraju se i vise na drveću, leškare i češkaju se…

Crni lešinari

Lešinari spadaju u red orlova i jastrebova, a to su sve monogamne ptice. One dugo žive, razmnožavaju se ograničeno (ženka nosi samo jedno jaje godišnje), a mladunci dostižu polnu zrelost do treće godine. Među crnim lešinarima (kao i mešu gibonima) nema uočljivih polnih razlika (dimorfizma) i oni zasnivaju doživotne partnerske veze. Međutim, ako jedan partner ugine, drugi će pronaći novog životnog saputnika.

Comments