Dipak Čopra smatra da se mudrost ne može naučiti, ali da bi podstakao one koji žele da se probude, koji posežu za istinom i oduhovljenjem, navodi neke osnovne principe na putu ka mudrosti.

“Mudrosti ne možemo nekog podučavati, pa je ne možemo ni naučiti. Mudrost je znanje koje postaješ – razvojna faza, koju nismo genetski nasledili, koja je izbor da svesno napredujemo” a nema uputstva kako da se snađemo u toj duhovnoj potrazi, buđenju i osvešćivanju. Ove smernice bi mogle da budu od pomoći, ukoliko ih uvedemo u svoju životnu praksu.

Uvek pravi svesne izbore. (To nisu sigurni izbori, niti oni pravi, niti na taj način možeš da izbegneš greške i posledice. Razlika je samo u svesti – kad znaš da nešto radiš sveno, onda preuzimaš odgovornost za posledice, i dobre i loše, a sa takvim stavom možeš da učiš i napreduješ.)

Obrati pažnju na bezvremenu suštinu svog bića. (Ono što mi jesmo, mnogo je veće, sveobuhvatnije i neuhvatljivije od onoga kako definišemo sebe – veće je od telesnih ograničenja, veće je i od vremena i prostora.)

Neguj svoj unutrašnji život, sanjari, maštaj, razmišljaj. U našoj imaginaciji i u njenom angažovanju leži ključ koji otvara izvor beskrajne kreativnosti.

Sve je povezano. Sav život je prožet istim duhom i energijom, svi smo povezani – ljudi, životinje, biljke, sve što postoji u prirodi (sve je živo, a sve živo je povezano).

Pokušaj da shvatiš karmu – ni jedan dug u Univerzumu ne ostaje nevraćen i nepodmiren.

Ne ograničavajte sebe, identifikujući se sa svojim vrednostima, interesovanjima, karakterom, zanimanjem, ulogama. Vaš pravi identitet je prosto “ja jesam” – sve ostalo je sputavajuće i ograničavajuće.

Comments