Analogija o kojoj ćemo govoriti glasi ovako: Ključ koji otvara svaku bravu je savršen ključ, a pokvarena je ona brava koju može otvoriti svaki ključ. Ona pokušava da objasni da su muška i ženska promiskuitetnost drugačije. Ona poredi žene sa bravama, a muškarce sa ključevima. Ovo je mizogena analogija. Svodi ženu na njenu “bravu” i na to koliko “ključeva” može da je otvori, jer žena koja ima više seksualnih partnera je “loša brava”.

Ovaj argument je neverovatno pogrešan, a prečesto ga čujem od muškaraca koji ga izgovaraju tako ponosito, kao da su ga oni smislili i kao da analogija ne postoji vekovima. Muškarci koji ovo kažu su mizogeni i tačka. Očekuju od žena da budu “čiste”, da imaju određeni broj seksualnih partnera, dok za muškarce važi suprotno, jer ako imaju više partnerki oni su samo bolji u krevetu.

Hajde da rastavimo ovaj argument i pronađemo njegove greške, pa kada ga neko spomene – možete lepo da ga oborite. Ključ-brava analogija ima više od jedne greške, pa hajde da krenemo redom.

Logička greška “loša analogija”

U argumentaciji često nailazimo na logičke greške u razmišljanju koje dovode do pogrešnih zaključaka. I ovaj argument je jedna logička greška zvana “loša analogija”, iliti false analogy. To je kada se neko služi poređenjem da bi nešto dokazao, ali te analogije nemaju smisla i porede se dve stvari koje baš i ne mogu da se porede. Što bi se reklo – “mešaju se babe i žabe”.

Zašto ključ-brava analogija nije dobra? Zato što ključ i brava uopšte ne funkcionišu tako kako je opisano u ovom argumentu. Ne postoji ključ koji može da otvori svaku bravu, niti postoji brava koju može da napravi svaki ključ. Brava se i pravi tako da samo jedan ključ ili njegove kopije mogu da je otvore. Ključevi se prave tako da sasvim odgovaraju bravama. Ako se ključ ne iskopira dobro – bravu ne može otvoriti.

Svaka brava se može otvoriti obijanjem, a ne ključem – što je sasvim van poente ovog argumenta. To znači da je analogija ključ-brava nastala po nečemu što u realnosti ne postoji. Loš ključ i loša brava su ključevi i brave koji su se pokvarili i ne funkcionišu. Nadam se da nije potrebno da objašnjavam zašto je pogrešno argument praviti na osnovu scenarija koji u realnosti ne postoji.

To je jedan od osnovnih koraka kada želite da rastavite nečiju analogiju, shvatite je bukvalno i onda dokažite da je ona nemoguća u stvarnosti. Ključ-brava analogija sasvim maši poentu i ključa i brave i zamislite tu stopu kriminala da živimo u ovakvom svetu. Svaki lopov bi kopirao ključ koji otvara svaku bravu, zar ne?

Struktura analogije

Da bismo pravili analogiju između pojedinih stvari, potrebno je da postoji stvarna sličnost između onog što poredimo. Ako te sličnosti nema, nemate argument. Analogija ključ-brava je verovatno nastala zato što ključ nekako maglovito podseća na penis iako nikako nije falusnog oblika; brava predstavlja vaginu, verovatno zato što ima otvor.

Ova analogija se svodi na to da “nešto u nešto ulazi” i to je dovoljno da se poredi sa seksom. Reklo bi se da ima neke sličnosti. Ali, analogija je ponovo loša, ali na drugom nivou. Zašto? Zato što treba gledati kontekst argumenta – ova analogija se koristi da bi se ukazalo na socijalne razlike između muškaraca i žena.

I upravo je tu njena greška. Ne možete koristiti predmete da ukažete na nešto što sa predmetima nema veze. Ne možete koristiti predmete u argumentu da biste objasnili situacije. U poeziji i prozi možete, to su metafore, a metafore su plod mašte. U argumentaciji to ne funkcioniše, zato što nema smisla i na taj način se ne dokazuje ono što ste hteli da kažete.

Namera argumenta

Namera argumenta ključ-brava je jasna. Ona treba da pokaže da žene treba da čuvaju svoju nevinost, a za muškarce ne važe ista pravila. I argument je osmišljen da bi to dokazao, da bi dokazao da su muškarci i žene različiti. I u tome leži još jedna greška. Analogija želi da pokaže tu različitost, koristeći različite predmete, čime će već unapred tu različitost dokazati.

Samim primerom različitih predmeta se već pravi razlika. Samim tim što je pretpostavljeno da su muškarci i žene drugačiji objekti, automatski ste pretpostavili da su drugačiji, a to je upravo ono što želite da dokažete. Analogija je izmišljena da bi dovela do određenog zaključka, a ta analogija čak ni ne prati realnost. Mešaju se babe i žabe, jer samim tim što brava i ključ idu zajedno, ne znači da su muškarac i žena.

Naslovna fotografija: instagram.com/inspiringinstafeeds

Jovana Petković

Comments