Više od razloga sukoba, na vaš odnos sa partnerom može uticati ono što se među vama dešava posle svađe, odnosno, kako izlazite na kraj sa činjenicom da ste se posvađali i šta povodom toga činite ili ne činite. Neki oblici ponašanja posle svađe su toksični i treba da ih izbegavate, da ta loša energija sukoba ne bi dominirala vašim odnosom i uzrokovala nagomilavanje nezadovoljstva i materijala za buduće sukobe. Teško je prihvatiti sukob kao deo dinamike odnosa, a teško je i odoleti porivu da se ponašate kao da se ništa nije desilo, ili onom suprotnom, da nakon svađe predugo budete uvređeni i distancirani. Kako pronaći balans i konstruktivno se ponašati nakon svađe?

Ne odbijajte razgovor

To što ste uvređeni i smatrate da ste u pravu, manje je važno od volje i želje partnera da sa vama razgovara i pokuša da vam se približi. On se možda izvinjava svojim ponašanjem, koristeći svoj “jezik ljubavi” nastojeći da vas odoborovolji i pokaže vam da mu je žao i da nije želeo da vas povredi i uvredi. A možda želi i da razgovara o svađi argumentovano i nudi vam način da rešite sukob konstruktivo – savladajte svoju uvređenost (povređenost, razočaranje) i uvažite partnerov način razmišljanja i inicijativu za razrešenje situacije.

Osetljivo pitanje odlaska u krevet sa osećanjem ljutnje

Pristupite ovom osetljvom pitanju pažljivo. Mudro je rešiti sukob pre odlaska na spavanje i ostavitii sukob za sobom, ne nositi ga u novi dan. Ali, ponekad je mudro i prespavati i “ohladiti” se, da biste sutradan mogli da sagledate sukob iz šire perspektive. Pitanje odlaska u krevet sa osećanjem ljutnje je još i pitanje “seksa pomirenja”, koje je takođe osetljivo. Ako energiju ljubavne strasti dožvljavate na isti nači kao i energiju sukoba – dakle, kao izraz svog strastvenog temperamenta – pomirenje kroz seks će vas rasteretiti. Ali ako vas svađa duboko uznemirava i potpuno remeti ono što vam je potrebno da biste se prepustili telesnom uživanju, bićete frustrirani i seks će povećati pritisak, umesto da ga kanališe. Nezgodno je ako vaš partner funkcioniše na nivou “seksa i besa”, a vi ne (ili obrnuto) i tada je potrebno mnogo truda da shvatite kako i zašto funkcionišete različito, da se sukob među vama ne bi dodatno produbio.

Comments