Ovi saveti su zasnovani na muškom iskustvu – na stvarima koje oni traže i žele od svojih partnerki, a za koje one često nemaju razumevanja. Dakle, ne radi se o emotivnim igrama i lukavstvima, nego o onome što muškom svetu treba.

Budi u toku i širi svoja interesovanja i znanja

Žene su pretežno orijentisane na socijalna interesovanja, zanimaju ih odnosi, savremena psihologija, zdravlje, porodica i kako da budu lepe i privlačne, što su sve sjajna interesovanja, ali su ipak ograničena, ako treba da budu tema razgovora i intelektualne razmene. Vaspitanjem smo uslovljene da nas pretežno ne zanimaju stvari sa kojima ne možemo odmah da se povežemo i uspostavimo emotivnu interakciju. Za sva svoja drugačija interesovanja treba da se boriš i da ih razvijaš samostalno, a ako želiš da aktuelizuješ sebe kao ljudsko biće, to ćeš i činiti. Usmeri svoja interesovanja ka psihologiji i filozofiji, ka nauci, ka stvarima koje su zasnovane na posmatranju i mentalnim kalkulacijama, a ne na emocijama. Prati interesovanja i intelektualne potrebe svog čoveka, pa ćeš mu biti najbolja partnerka i neko sa kim će uvek imati šta da podeli.

veya 2 Stvari koje treba da znaš da bi zadržala svog muškarca
Comments