Blender Marketing Workshop projekat nastao je iz ideje da se kreativni potencijal mladih ljudi mobiliše za kreiranje i primenu marketinških inovacija namenjenih pre svega malom biznisu. Cilj projekta je da angažuje mlade ljude sposobne da, suočeni sa problemima koje treba da reše, razmišljaju izvan svih utvrđenih okvira i ponude originalna i inovativna rešenja u oblasti marketinga namenjenih malom biznisu, porodičnim radnjama ili preduzetničkim idejama koje su tek u nastajanju. Kroz proces koji će Blender MW pokrenuti, mladim ljudima pružiće se prava prilika da kroz aktivno učešće u pripremi i realizaciji vrlo konkretnih marketinških projekata razvijaju svoja praktična poslovna znanja i veštine i steknu relevantno profesionalno iskustvo, a takođe će se pomoći preduzetnicima koji se bave malim biznisom i imaju potrebu za podrškom u oblasti marketinga, a nisu u mogućnosti da plate skupe usluge marketinških agencija.

Blender MW kreiraće marketinške inovacije namenjene malom boznisu Blender Marketing Workshop: Inovacija za mali biznis

Blender MW je otvoren za sve kreativne mlade ljude, pre svih studente Beogradskog univerziteta, bez obzira na godinu studija ili prethodno iskustvo, koji žele da u budućnosti svoju profesionalnu karijeru grade u oblasti marketinga, kao i za sve preduzetnike sa teritorije Beograda koji se bave malim biznisom, imaju porodičnu radnju ili imaju poslovnu ideju koja je tek u nastajanju i potrebna im je podrška u oblasti marketinga.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti putem mail adrese: blenderhouse@outlook.com ili preko Facebook stranice .

Editors choice