Sigurno ste više puta čuli za termine kao što su “vizualizacija” i “manifestacija”, ali niste bili u potpunosti sigurni šta oni označavaju i koja je njihova svrha. Iako neki ideju vizualizacije vezuju za new age fenomene poput Zakona privlačenja i različite spiritualne pokrete, neki oblici ove prakse mogli su se zapaziti i u filmovima i serijama koje smo gledali kao tinejdžeri. Šta sve možemo uraditi zahvaljujući snazi našeg uma i kako nam on može u potpunosti preokrenuti život?

Manifestacija određene stvari ili događaja definiše se kao ostvarenje naših misli ili uverenja u stvarnom, fizičkom svetu, nakon što smo određeni vremenski period, svojim umom, aktivno radili na kreiranju nove stvarnosti i verovanju u nju. Vizualizacija zapravo predstavlja proces koji prethodi ostvarenju naših zamisli u fizičkom svetu, a srž ove prakse jeste sposobnost da nepokolebljivo verujemo da je sve što je moguće zamisliti – ostvarivo.

Ključ manifestacije ipak je rad na sebi i konstatno ulaganje u sopstveni rast i razvoj, jer posao ili kuća iz snova ne dolaze ako samo ležimo i maštamo o njima. Jedna od glavnih prednosti ovog procesa jeste jasno definisanje ciljeva, nakon čega svako samostalno kreće na put do njihovog ostvarenja. S obzirom na to da su naša očekivanja uglavnom definisana društvenim standardima i očekivanjima najbliže okoline, vizualizacija nam daje hrabrost da zamislimo i ono što drugima izgleda nerealno, a zatim i da pronađemo način da ga ostvarimo.

Uklanjanjem barijera koje nam je društvo nametnulo, odmetnućemo se na put samospoznaje u kom ćemo se osloboditi zabluda o sebi i usađenih uverenja. Nakon što preispitate svoju okolinu i život kakvim ga znate, usvojite životne istine koje važe za vas, vizualizacijom ćete moći da kreirate sve ono o čemu ste do tada sanjali.

Comments