Prave ljubavi su one koje nas trajno menjaju i opredeljuju, a u životu se ne dešava baš svakog dana da nešto tako duboko utiče na nas, da nas trajno menja i opredeljuje. Ali, ako počnemo na vreme (otprilike u obdaništu) imamo šanse da u svakom razvojnom periodu svog života imamo po neku pravu ljubav koja obeležava taj period i orijentiše nas ka narednom.

Ako mislite da prave ljubavi odlikuje zrelost, duboka obostrana osećanja i bliskost, ili se ne sećate kako ste se zaljubljivali u osnovnoj školi, ili niste dovoljno dugo živeli, jer prava ljubav ne vodi računa ni o godinama, ni o uzvraćenim osećanjima. Ono što doživljavamo sa deset godina, kad uzdišemo zbog nekog i ne znamo kako da izađemo na kraj sa svojim osećanjima, uopšte se ne razlikuje puno od onog što osećamo sa 16 ili 30.

Dok ništa ne znamo, pokušavamo da sakrijemo svoja osećanja, jer se stidimo i nalazimo najveće uzbuđenje u momentima kad možemo da gledamo onog čija nam pojava penje srce u grlo i potpuno odlepimo od sreće, kad nam on uzvrati pogled, nasmeši se, ili nam se obrati.

Koliko pravih ljubavi možeš da imaš u životu Koliko pravih ljubavi možeš da imaš u životu
Comments