Možda mi zaista ne možemo ni da pojmimo šta je ljubav i šta je sloboda. Oni su toliko veći od nas, da jedino možemo da pokušavamo da što duže ostanemo na nogama, kad nas uhvate u svoj moćni vrtlog. Ako to znači da možemo da ostanemo na nogama jedino opirući se da ne podlegnemo ljubavi i slobodi, to je verovatno jedna od istinitijih definicija ljudskosti.

ljubav ili sloboda 2 Ljubav ili sloboda – da li stvarno MORA da se bira?

Jer, morali bismo da budemo mnogo više nego ljudi – a time i mnogo manje ljudi – da opstanemo unutar sile ljubavi i slobode.

Zato pravimo izbore, jer to je ljudski. Tu smo na svom terenu. Izvesno je da ćemo pogrešiti, ali ljudski rod uči na greškama, ako uopšte ikako išta uči.

Comments