0 1 Mirjana Matić, mlada operska zvezda: Glamur proizilazi iz kulturnog ophođenja!

Savremene operske dive i dalje pevaju klasične arije i sanjaju o teškim ulogama kroz koje će se dokazati zrelost njihovog znanja i talenta. Mirjana Matić deluje kao simpatična, ozbiljna i skromna devojka, ali kroz zahtevne uloge u kojima se već uspešno oprobala, transformiše se u dramatične, glamurozne i kompleksne likove. 

1 1 Mirjana Matić, mlada operska zvezda: Glamur proizilazi iz kulturnog ophođenja!

WANNABE MAGAZINE: Javnost vas prepoznaje kao mladu opersku zvezdu u usponu, fotograf našeg magazina vas vidi kao raskošnu ružu u punom cvatu, a kako vi vidite sebe? Šta je ono što vas uzdiže iznutra, šta je vaša strast? 

MIRJANA MATIĆ: Pre svega, hvala Vam na komplimentima. Činjenica da neko vrednuje, uvažava i ocenjuje moj rad kao dobar i uspešan čini me zadovoljnom i daje mi potvrdu da tako nastavim. S tim u vezi, lično sagledavanje sebe same uvek je na proveri i zdravom preispitivanju: nijedan uspeh ne sme osobi dati pravo da o sebi stekne preveliko mišljenje, jer kada bismo bili zadovoljni samo onime što smo u datom trenutku postigli, svako dalje napredovanje bilo bi onemogućeno. Čini mi se da iz takvog stava koji kod sebe gajim proističe i ono što je moja strast: neutoljiva glad za novim znanjima, svakim novim izvođenjem već osvojene ili tek naučene uloge i/ili kompozicije.

2 1 Mirjana Matić, mlada operska zvezda: Glamur proizilazi iz kulturnog ophođenja!

WANNABE MAGAZINE: Recite nam nešto o onom čuvenom odnosu između talenta i rada – talenat je obavezan i neosporan, a koliko ste radili da dođete do mesta na kome se nalazite? Šta vam je bilo najteže do sada, šta je bio najveći izazov, a šta najveće uživanje – da li se to sve spaja u radu? 

MIRJANA MATIĆ: Talenat je obavezan i neosporan, ali rekla bih da je to samo na početku. Kako vreme odmiče, sve sam sigurnija da bez upornog, mudrog i sveukupnog rada na sebi kao umetniku i kao čoveku talenat ostaje samo puka sposobnost koja ne dozvoljava dublje poniranje u neotkrivena blaga koja nam nudi određeno delo, uloga, pozorišna scena. Sinteza ta dva elementa pruža zadovoljstvo i  tada ništa više nije ni naporno ni neosvojivo. Uostalom, primer mog napredovanja i dokazanih uspeha leži na činjenici da sam morala mnogo da radim i, još više, morala sam da budem uporna dok ne osvojim ono bez čega nijedan pevač ne može da se bavi svojim pozivom, a to je ispravna tehnika pevanja. 

3 1 Mirjana Matić, mlada operska zvezda: Glamur proizilazi iz kulturnog ophođenja!
Comments