Šta je žena poplava? Preplavljujuća sila koja se sručuje na glavu muškarca koga je zavolela. Ona je zadovoljna svojim životom, uspeva u svemu čega se lati, cenjena je na poslu, društveno angažovana, kreativna, duhovita i zabavna, svi vole njeno društvo i mnogi joj zavide što je tako vidno zadovoljna sobom. Njena interesovanja su brojna, ona od života očekuje dobre stvari i one joj se i dešavaju.

I sve je u redu dok se njena sila razliva u interakcijama na poslovnom, prijateljskom i društvenom planu. Ali kad usmeri pažnju na muškarca, ona krene da se vrtloži oko njega i da ga preplavljuje svojim brojnim vrlinama, koje bi trebalo da ga inspirišu da joj uzvrati na isti način, da se raduje što takva sila života nastoji da prožme i oplemeni njegov život, da buja i da cveta tako izobilno navodnjavan.

Zašto se to nikada ne dešava?

Zato što žena poplava redovno nailazi na muškarca pustinju.

U potrazi za kompatibilnošću, ona nalazi komplementarnost, što je temeljna greška i u mnogim drugim muško ženskim spojevima – spasiteljka nalazi ranjenika, dobra vila ubogog siromaha, menadžerka dezorganizovanog nesposobnjakovića… Ima mnogo nesrećnih primera, u kojima principi harmonije spajaju jako i slabo, ali u kojima slabo ne ojača od prisustva jakog, nego prevagne i svojom slabošću potkopa sam princip – zato što to nije harmonija, to nije jin i jang, nego greška u njihovom tumačneju i doživljavanju.

Muška pustinja koju navodnjava žena poplava1 Da li i ti spadaš u kategoriju žena poplava?
Comments