Atmosfera u poslovnom okruženju je veoma važna – a nju više čine ljudi, nego izgled i opremljenost prostorija. Kada svakog dana odlazite u kancelariju, velike su šanse da sa kolegama provodite više vremena nego sa svojom porodicom i prijateljima. Ponekad, posao je dobrodošla distanca od problematičnih porodičnih odnosa, a isto tako, ponekad je najvažniji vid socijalizacije koji imamo. Ponekad su prijateljstva na poslu najbolji deo dnevne interakcije i komunikacije sa ljudima, pa i više od toga – kolektiv često doživljavamo kao svoju drugu porodicu, ili, svoju “bolju” porodicu.

Zato što provodimo tako mnogo vremena na radnom mestu, poslovna prijateljstva mogu presudno uticati na naše zadovoljstvo poslom, nivo stresa i opšte raspoloženje. Ali, kada je atmosfera loša i komunikacija nezadovoljavajuća, možemo trpeti značajan negativan uticaj poslovne interakcije.

Uticaj prijateljstva na poslu

Sa kolegama delimo svakodnevna iskustva, koja su ponekad vrlo intenzivna – zajednički projekti, prevazilaženje izazova, deljenje uspeha i neuspeha, mogu stvoriti sasvim jedinstven kolektivni narativ, karakterističan za jednu (malu) grupu ljudi. Čak i kada su zajednička iskustva traumatična, ona stvaraju povezanost i mogu podstaći drugarstvo i osećaj pripadnosti, što u velikoj meri doprinosi ličnom blagostanju.

Prijateljstva na poslu ulaze u formiranje pozitivne slike o sebi – na poslu možemo da pokažemo onu stranu svoje ličnosti koja je u našim drugim važnim odnosima zapostavljena. Pokazujući svoju kompetenciju, pouzdanost u zahtevnim situacijama i pružanje oslonca drugima tokom kriznih perioda, doživljavamo potvrdu svoje vrednosti. Možda nas na poslu više poštuju nego kod kuće, ili van posla, a pošto su prijateljstva na poslu zasnovana na tim vrednostima, ona bitno utiču na naše samopouzdanje i samopoštovanje. Možda ne ispunjavate očekivanja svojih ukućana, a bliska prijateljstva i ne stižete da negujete i poslovna prijateljstva su ono ogledalo u kome vam je prijatno da vidite svoj odraz.

Čvrsti poslovni odnosi mogu osnažiti naš profesionalni identitet i doživljaj sebe, doprinoseći opštem samopoštovanju, pripadnosti i osećaju svrhe.

Prijateljstva na poslu podstiču profesionalni razvoj

Nečije svakodnevno ohrabrenje (ili izazov), može da nas podstakne da budemo bolji u svom poslu, ili da svoju karijeru sagledamo u široj perspektivi. Pozitivni odnosi sa mentorima i kolegama pružaju konstruktivne povratne informacije, podstičući lični razvoj, što takođe doprinosi samopštovanju i ličnom zadovoljstvu. Ponekad najveći podsticaj za profesionalni razvoj, pa i za promenu karijere, pronađemo upravo među kolegama – neposredno, zahvaljujući njihovoj podršci i uticaju, ili neposredno, zahvaljujući njihovom ličnom primeru, koji nas ohrabruje da preduzmemo rizike na koje se inače ne bismo usudili.

Zasto su prijateljstva na radnom mestu tako vazna 1 Zašto su prijateljstva na radnom mestu tako važna

Pročitajte i ovo: Izgradite samopouzdanje u komunikaciji na poslu uz formule koje provereno rade

Toksični odnosi na poslu

Poslovni odnosi, međutim, mogu imati i negativno i toksično dejstvo – kao što stalna interakcija može dovesti do bliskosti i prijateljstva, tako može dovesti i do netrpeljivosti, ili do stvaranja toksičnih odnosa, što utiče na naše mentalno zdravlje. Toksični odnosi na poslu mogu imati različite oblike, kao što je uznemiravanje, mikromenadžment, verbalno zlostavljanje i mobing. Negativna kultura na radnom mestu stvara atmosferu nepoverenja, nedostatka komunikacije, skrivenog ili otvorenog neprijateljstva, što može otežati efikasan timski i individualan rad.

Poslovna „porodična“ dinamika

Iako se radno okruženje razlikuje od domaćeg, veze unutar prvog, često se mogu odražavati u drugom – na pozitivan, kao i na negativan način.

Možemo mnogo naučiti iz načina na koji upravljamo konfliktima i krizama na radnom mestu i preneti te veštine na svoje privatne i porodične odnose.

Takođe, u poslovnom okruženju možemo odigravati neke uobičajene probleme iz porodične dinamike i obrazaca – nerešeno rivalstvo sa braćom i sestrama može se ispoljiti u našem odnosu sa saradnicima. Ali ako to prepoznamo, to može biti korisno i omogućiti nam da se na zdrav način suočimo i rešimo. Mnogo je lakše razrešiti problematične lične odnose kroz odigravanje sa saradnicima i kolegama, nego u porodičnom okruženju, jer ima manje emocionalnog naboja i više razumevanja.

Prijateljstva na poslu i rad od kuće

U radu od kuće vam možda ništa neće tako nedostajati, kao prijateljstva na poslu – oni koji su prešli na rad na daljinu sa punim radnim vremenom, ponekad prijavljuju osećanje usamljenosti i izolovanosti. Poslovne uspehe ili dileme ne možete podeliti spontano sa svojim okruženjem i mogu vam nedostajati kolege koje vam pružaju razumevanje na nivou koji porodica ili prijatelji ne mogu da vam pruže. Redovna interakcija sa istom grupom ljudi može olakšati poslovni stres, kao i prolazak kroz lične i porodične krize, odnosno, može olakšati upravljanje značajnim odnosima.

Negujte svoja prijateljstva na poslu, a ako promenite posao, održavanje kontakta sa prijateljima sa starog posla je važno, ali važnije je formiranje pozitivnih odnosa u novom kolektivu.

Pročitajte i ovo: Jezici ljubavi na poslu i te kako postoje, a evo kako da ih razumete bolje

Naslovna fotografija: pexels.com

Brankica Milošević

Comments