Naši verni saputnici i najbolji prijatelji, kućni ljubimci, su mnogima pomogli da prebrode karantinske dane. U periodu kada su kontakti sa drugim ljudima svedeni na minimum, a socijalno distanciranje je deo naše svakodnevice, često je jedini prisan kontakt onaj koji imamo sa našim ljubimcima kod kuće. Iako se godinama govori o pozitivnom uticaju ljubimaca na opuštanje i smanjenje stresa, većina nas je tu činjenicu mogla da iskusi u ovom periodu, i učvrsti vezu sa njima. Pitanje je, zašto smo uopšte toliko vezani za naše ljubimce?

Jedna od teorija tvrdi da je odnos čoveka i životinja sličan onome koji ima sa drugim ljudima. Sva živa bića sposobna su za stvaranje dubokih emotivnih veza, a vezivanje za ljubimce je slično vezivanju za prijatelje ili partnere. Stvarajući neku vrstu jedinstvene zajednice i pružajući emotivnu podršku, ljubimci su jednako važni u našem životu kao i drugi ljudi.

Životinje često osećaju naše emocije bolje od ljudi u okruženju i pružaju nam podršku u situacijama o kojima ne govorimo mnogo sa svojom porodicom ili prijateljima. Predstavljajući odnos u kome nikada nećemo biti osuđivani i u kom nema predrasuda ili razmirica, naši ljubimci su oni koji nam pružaju bezrezervnu podršku.

Comments