Pre ili kasnije, na vašem profesionalnom putu ispreče se sumnja i nesigurnost, poznati kao imposter sindrom”, sindrom varalice. S jedne strane, znate da vas ta osećanja iskušavaju, ali sa druge, možda zaista niste dovoljno kompetentni i vaša nesigurnost je osnovana. S vremena na vreme i najboljima se dešava da posumnjaju u sebe. 

Evo šta možete da preduzmete, kada počnete da se osećate nesigurno i da sumnjate u svoje znanje i sposobnost. 

Identifikujte osećanja

Kao i u svakoj drugoj analizi problema sa kojim se suočavate, prvo morate ustanoviti kako se osećate i boraviti na tom neprijatnom mestu suočavanja sa svojim osećanjima. Tada možete da osećanja iskoristite kao putokaz (unazad) i da otkrijete šta ih je pokrenulo – možda vas je uzdrmao neki konkretan događaj (što ćete lako prepoznati), a možda su se nesigurnost i sumnja uvlačili polako i postepeno, pa je njihov put i izvor teže ustanoviti. 

Pred vama je posao rasplitanja čvora koji se stvorio – možda vam se dešavaju dobre stvari, a vi se osećate nezaslužno i potrebno je da shvatite otkuda to dolazi, zašto ne možete sa radošću da prihvatite pozitivne pojave, nego vas opseda krivica i sumnja. Možda ste imali nekog velikog kritičara, koji je nipodaštavao svaki vaš napor – strog roditelj ili šef, ili toksičan partner, kome nikako niste mogli da udovoljite – pa se osećanje da niste dovoljno dobri uvuklo u vaš sistem i podriva ga iznutra, već duže vreme, a da to niste do sada uočili. Kada se zapitate (ili potražite pomoć terapeuta), odgovori počinju da stižu. 

Napravite razliku između osećanja i činjenica

Kada identifikujete osećanja, treba da ih razdvojite od činjenica – bilo bi korisno da upotrebite olovku i papir. Povucite liniju na sredini stranice, napravite dve kolone, jednu za osećanja, drugu za činjenice i počnite da ih popunjavate. Prvo upišite osećanja koja ste identifikovali, a pored svakog osećanja činjenicu koja je u korelaciji sa njim. Na primer, imate osećaj da ste stručno nespremni, da vam školovanje nije postavilo temelje za radno iskustvo. Pored toga, u koloni činjenica, ubeležite svoje iskustvo u radu, lične napore i neformalno obrazovanje, kojima ste sami osvojili kvalifikacije. Sačuvajte spisak i konsultujte ga svaki put kada se osećate profesionalno poljuljano. Možda ćete povremeno imati nešto da dodate – ili oduzmete. 

Napravite listu postignuća 

Kada se osećate neadekvatno, napravite spisak svih stvari koje ste učinili da biste dospeli tu gde jeste. Upišite sva dobrovoljna angažovanja, praksu koja vam nije bila plaćena, noćne sate koje ste proveli na internet-kursevima, sve projekte koje ste zaokružili i nivoe koje ste prešli. Dodajte svaki fidbek koji ste imali, svaku pozitivnu kritiku, pohvalu i odobravanje, svaki izveštaj o povećanju cifre (proizvodnja, prodaja, zarada), svaki vikend koji ste proveli radeći. To je priznanje koje sami sebi odajete, jer niko drugi i ne zna koliko ste uložili. 

Comments