Ekološko osvešćivanje je trendu, a taj trend ne diktira moda, nego neophodnost – od toga koliko će se brzo ljudski rod osvestiti i prihvatiti održivost, reciklažu i detoksikaciju na planetarnom nivou zavisi budućnost sveta. Zato, između ostalog, danas svako treba da zna šta je karbonski otisak i kako da ga umanji.

Sam pojam karbonskog otiska (carbon footprint) ukratko opisuje najbolju moguću procenu kompletnog uticaja nečega na klimatske promene. To “nešto” su različiti gasovi koji uzrokuju efekat staklene bašte i doprinose globalnom zagrevanju, a proizvodi ga neka aktivnost, način života, jedinica nečega, kompanija ili industrija, jedna država, ceo svet…

Zašto danas svako treba da zna šta je karbonski otisak  1 Zašto danas svako treba da zna šta je karbonski otisak?

Detaljnije, karbonski otisak predstavlja ukupnu količinu emisije GHG (greenhouse gases), koju direktno, ili indirektno proizvode individue, organizacije, događaji, proizvodi – sve ima karbonski otisak, svaka ljudska aktivnost, a njegova količina je mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene. Karbonski otisak je ekvivalent ugljen-dioksida i izražava se u kilogramima (i tonama).

Onaj lakši odnosi se na pojedince, a onaj koji se izražava u tonama predstavlja nacionalni karbonski otisak – ali postoji još i karbonski otisak domaćinstva, ili organizacije. Takođe, razlikujemo primarni i sekundarni karbonski otisak.

Comments