U čekanju na ljubav nećete se oporaviti ni od čega, ali ćete se možda razboleti od tuge. Mislite li da ćete dočekati živi, ako ipak nastavite da čekate?

Malo je ljudi umrlo od ljubavi, osim na filmu, ali u realnosti, mnogo je ljudi načisto popsihopatilo od iskrivljenog poimanja ljubavi. U suštini, ljubav je davanje. Možda je vama neko vreme dovoljno da dajete i dajete. Ali, da biste zaista kvalitetno davali, prijemnik mora da vam omogući primanje. Ne postoji muškarac koji dugo može da prima, a da ne uzvraća ničim i da ostavi otvoren kanal za vaše davanje. Ljudi reaguju, jer su primorani, jer su ljudi. Dakle,vaše davanje se možda prima na krajnje koristoljubiv način – a to je toliko ružno, da nećete moći dugo to da gledate, a da vam i ljubav ne poružni i pretvori se u nakazu. Zatim, vaše davanje možda izaziva bes – šta ste ga napali sa tolikim davanjem, kad njemu to ne treba? On ne može da primi to što dajete, jer nema čime da uzvrati i oseća se kao da ga silujete obiljem svog dobrodušja, osećajnosti i razumevanja. Koliko dugo ćete moći da budete doživljavani kao siledžija, a da to zaista i ne postanete i ne počnete da koristite ljubav i nežnost kao torturu i prinudu?

ljubav2 Zašto ne treba da čekate na njegovu ljubav?
Comments