Ukoliko želite da poboljšate način svog poslovanja, predstavljamo vam jedan od najboljih instrumenata savremenog menadžmenta pomoću kojeg ćete svoje ciljeve i ostvariti – benčmarking.

U savremenim uslovima poslovanja rastuće kompleksnosti i dinamike javlja se sve veća potreba za kontrolingom kao stručnom podrškom menadžmentu. Kontroling pomoću svojih načela koordinacije i integracije te korišćenjem različitih instrumenata operativnog i strategijskog upravljanja pomaže menadžmentu u bržem i boljem prilagođavanju unutrašnjim i spoljašnjim promenama. Kontrolor je, kao inovator, savremena generacija kontrolinga kojom se uvode novi instrumenti i metode, prikladni za rešavanje savremenih problema. Upravo je benčmarking jedan takav instrument čije korišćenje doprinosi povećanju konkurentske sposobnosti preduzeća.

Šta je benčmarking?

Kako biste razumeli značaj benčmarkinga, prvo treba da znate šta je on uopšte.

Benčmarking možemo definisati kao kontinuirani proces poređenja proizvoda, usluga i procesa u odnosu na najjače konkurente ili one za koje je poznato da su svetski lideri u toj oblasti. Prvi put se kao takav termin pojavljuje 1982. godine na skupu koji je organizovala  kompanija Xerox u cilju obuke svojih zaposlenih u Njujorku. Tom prilikom upotrebljen je termin “kompetetivni benčamarking” tokom diskusije kako bi se označile profesionalne greške (tzv. gepovi) koje je kompanija Xerox uočila prilikom poređenja sa konkurentskim kompanijama, pri čemu su poređeni uglavnom ekonomski pokazatelji (troškovi proizvodnje, vreme obrta, dodatni troškovi, prodajne cene).

Dakle, benčmarking je savremena metoda koja na temelju upoređivanja sa drugim preduzećima pruža mogućnost učenja i promene ponašanja same poslovne organizacije.

unnamed45 Značaj benčmarkinga kao instrumenta savremenog menadžmenta

Ugledajući se na način poslovanja konkurencije možete da poboljšate kvalitet sopstvenog poslovanja

Kroz koje faze prolazi proces benčmarkinga?

Prva faza: odnosi se na odluku o tome šta treba da se benčmarkuje, odnosno šta je predmet benčmarketinga i koje procese treba izučavati. To je ključna odluka, jer se na osnovu nje vrši podešavanje strategijskog pravca.

Druga faza: odnosi se na odluku o traženju “najboljeg od najboljih” ili “najboljih u istoj delatnosti”. U ovoj fazi problem predstavlja pitanje koja performansa se posmatra kao najbolja.

Treća faza: treba da pruži odgovor na pitanje: “Kako naše preduzeće obavlja konkretan proces?”. U ovoj fazi organizacija se bavi prikupljanjem, merenjem i analiziranjem podataka koje su karakteristične za performanse sopstvenih procesa.

Četvrta faza: sastoji se od izučavanja performansi sličnog procesa u dve različite kompanije kroz merenje i analizu dobijenih rezultata.

Koje vrste benčmarkinga postoje?

Osnovna podela benčmarkinga je na interni i eksterni.

Interni benčamarking označava upoređivanje poslovnih operacija odeljenja unutar kompanije na internom nivou. Polazi se od pretpostavke da je poslovni proces u jednom delu organizacije uspešniji u odnosu na druge delove kompanije. Primenljiv je u multinacionalnim  kompanijama.

Eksterni benčamarking – obuhvata tri osnovna tipa:

  1. Konkurentski – poređenje delatnosti kompanije s direktnim konkurentima,
  2. Industrijski ili funkcionalni – obuhvata komparaciju proizvoda, usluga i poslovnih procesa s istim aktivnostima kompanije svetske klase,
  3. Generički  –  proširuje  područje  primene  benčamarking procesa van granica određene organizacije i privredne grane kojoj pripada.

    unnamed46 Značaj benčmarkinga kao instrumenta savremenog menadžmenta

    Benčmarking omogućava kompaniji dostupnost ispravnom planu akcija

U čemu se ogleda značaj benčmarkinga?

–          Benčmarking pomaže kompaniji da uči iz iskustva drugih

–          Pokazuje kompaniji kako izgledaju njeni rezultati u poređenju s najboljima

–          Olakšava razumevanje sopstvene konkurentske pozicije na tržištu i kao krajnji rezultat omogućava veću satisfakciju potrošača

–          Ustanovljava slabosti i snage kompanije

–          Pomaže kompaniji u otkrivanju, definisanju prioriteta i redosleda aktivnosti koje su najvažnije u procesu poboljšanja tržišnog nastupa

–          Pomaže u otkrivanju prilika za poboljšanje postojećih aktivnosti u poslovanju eliminacijom nepotrebnih i uvođenjem novih ili modifikovanih proizvoda ili usluga

–          Omogućava kompaniji dostupnost ispravnom planu akcija.

Objasnili smo vam pojam i značaj benčmarkinga, zatim kakve vrste postoje i kroz koje faze prolazi ovaj instrument menadžmenta. Ukoliko se nađete u teškoj poslovnoj situaciji, zapitajte se… možda se rešenje nalazi u načinu poslovanja konkurencije?


Aleksandra Grujić

Comments