Čitavi sistemi dijagnostike, energetskih tretmana i lečenja zasnivaju se na radu čakri. Već milenijumima. Ali, mi želimo naučne dokaze. Merenje instrumentima. A da li je nauka izmislila tako osetljive instrumente? Neke jeste. Prvobitna Kirlijanova fotografija, koja je prikazivala energetsko polje oko čoveka, prerasla je u kameru zasnovanu na Teslinim kalemovima, smislio engleski naučnik – istražujte sami ako vas zanimaju dokazi i obilje informacija.

Na snimcima sa ove kamere mogu se videti i energetski centri, čakre. A ako vas ne mrzi da upoređujete crteže rasporeda čakri i žlezda sa unutrašnjim lučenjem, videćete da se podudaraju. Žlezda ima malo više, ali su grupisane tako da pripadaju određenim energetskim centrima. Joga i razne druge drevne i novije tehnike samospoznaje i samopercepcije uče vas da opažate stanje svojih unutrašnjih organa, kao i svoje energetske tokove i čakre – da osećate i doživljavate svoje telo i svoje biće kao jedinstvenu celinu, povezanu sa svim ostalim pojavnim oblicima života i energije.

Dakle, ne radi se o tome da treba da verujete da čakre postoje. Sistemu znanja i prakse koji barata energijama i poznaje čakre nije potrebna vaša vera, niti je potrebna vama da biste se uverili da postoje realnosti van naše svakodnevice, svačijoj percepciji dostupne.

Tamo gde postoji znanje i praksa, potrebno je učenje i obučavanje, a ne vera. A najbolje je uveriti se na ličnom primeru. Ako su vam energetski tretmani pomogli, recimo, da zatrudnite i rodite zdravo dete sa samo jednim jajnikom, a vi ste pritom medicinski radnik, hoćete li dovoditi u pitanje praksu i znanje koji su vam pomogli?


Aleksina Đorđević je matora ribetina. Zna sve i neće vam reći. Ne daje savete i ne proriče budućnost, osim ako je baš mnogo nervirate. Užasno komunikativna, a provokaciju smatra najzabavnijim oblikom komunikacije. Izvodi striptiz za pismene.

Comments