3d kolaži Danijela Gordona trenutno se mogu videti u galeriji “Foam” u Amsterdamu. Ove slike u tri dimenzije nastale su uglavnom od fotografija koje Gordon skida sa interneta, a onda ih seče, savija i lepi. Tako ove slike izgledaju skoro kao da su žive i da se pokreću. U zavisnosti od toga iz kog ugla ih gledate, uvek ćete ugledati nešto novo i zanimljivo.

Tako recimo će recimo od slike lubenice da vam pođe voda na usta, dok će vas s druge strane neke slike verovatno prepasti poput slike “Žuta udovica” ili “Portret sa plavom kosom”.

Uglavnom on je pravio slike mrtve prirode na kojoj se nalazi cveće, voće i povrće.

Samo neke od njegovih najzanimljivijih dela vam danas predstavljamo.

Danijel Gordon 3d kolaži 9 Danijel Gordon: 3D kolaži Danijel Gordon 3d kolaži 5 Danijel Gordon: 3D kolaži Danijel Gordon 3d kolaži 8 Danijel Gordon: 3D kolaži Danijel Gordon 3d kolaži 2 Danijel Gordon: 3D kolaži Danijel Gordon 3d kolaži 1 Danijel Gordon: 3D kolaži Danijel Gordon 3d kolaži Danijel Gordon: 3D kolaži

Lenka Gatić

Comments