Novac ima svoju energetsku frekvenciju, a ljudsko energetsko polje je sposobno da se podešava na različite frekvencije, kažu poznavaoci energija. Da biste privukli novac i blagostanje u svoj život, potrebno je da se podesite na frekvenciju novca i blagostanja, a to znači da svoje stavove i osećanja usaglasite sa nivoom na kome vibriraju te energije. To je baš kao podešavanje skale na radio-aparatu. Kad pronađete frekvenciju, imate dobar prijem.

U privlačenju energija koje želimo – energije novca, ali i ostalih energija – prvo podešavanje na frekvenciju onoga što želimo jeste svest o želji, postavljanje cilja, i negovanje namere.

Kao prvo, treba da znamo zašto želimo novac – za šta nam je potreban i kolika bi mesečna ili godišnja suma zadovoljila naše potrebe, a zatim treba sebe zamišljati – vizualizovati – u tom izobilju, sa što je moguće više detalja, a naročito su važna osećanja. Putem zamišljanja, treba da osetimo i doživimo stanje izobilja, jer je glavno kosmičko pravilo da ono što možemo da zamislimo, možemo i da ostvarimo.

Kako privući energiju novca i izobilja1 Kako privući energiju novca i izobilja
Comments