Biti uspešna poslovna žena u Srbiji nije jednostavno, ali ako znate šta su vam prioriteti, znate i u kom pravcu idete. O svim izazovima sa kojima se susreće jedan marketing menadžer, ljubavi prema hotelijerstvu, kao i značaju marketinga u srpskom turizmu, razgovarali smo sa Svetlanom Kostić, marketing menadžerom MK Mountain Resort-a. Za naš magazin ona objašnjava zašto svoj posao smatra “produktivnim haosom”, na koji način joj on pomaže da razvije sebe, šta je izvor njene energije, ali nam i otkriva kada je pravo vreme da se doživi Kopaonik.

WANNABE MAGAZINE: Krajem prošle godine dobili ste nagradu za marketing menadžera godine na XII Forumu hotelijera. Kako je zapravo počela Vaša priča sa ovom veoma zanimljivom granom marketinga i odnosa s javnošću?

SVETLANA KOSTIĆ: Moje iskustvo u hotelskom biznisu počelo je pre deset godina i to u domenu gradskih hotela, nekadašnjeg hotela Admiral gde sam se prvi put susrela sa ovim poslovnim izazovom, a potom Life Design Hotela u kome sam uplovila u vode hotelskog marketinga i to u periodu samog otvaranja hotela. U međuvremenu je usledio mali izlet u industrijski marketing, ali sam se ubrzo potom vratila prvoj ljubavi, hotelijerstvu. U poslednjih šest godina se bavim marketingom i komunikacijama u MK Mountain Resortu.

wannabe intervju svetlana kostic Intervju: Svetlana Kostić, marketing menadžer MK Mountain Resort

Marketing i komunikacije s jedne strane, i turizam s druge strane, dve su oblasti koje su veoma blisko povezane, iako ih ljudi često ne povezuju. Da li smatrate da se u Srbiji marketingu, barem kada govorimo o oblasti turizma, danas posvećuje dovoljno pažnje i da li je potrebno nešto menjati?

Marketing je važna karika koja često nedostaje u našem turističkom ambijentu. U današnjem svetu savremenih komunikacija, zapravo se veliki deo posla sastoji u načinu na kreiramo brend, kako se gradi dobar imidž, pravilno pozicionira na tržištu i kako na kraju taj brend komunicira sa svojom konzumentima. Marketing i komunikacije prisutni su u svim porama društva i smatram da je neophodno da se ovoj temi posveti generalno više pažnje kada je reč o kreiranju turističkih proizvoda.

Posao marketing menadžera u kompaniji kakva je MK Mountain Resort sigurno sa sobom nosi mnogo izazova. Kako izgleda jedan Vaš radni dan?

Od lidera na jednoj destinaciji očekuje se mnogo kada je reč o promociji na tržištu. Zbog toga je posao marketing menadžera u našoj kompaniji dosta kompleksan i podrazumeva pored građenja sopstvenog brenda, ujedno i razvoj destinacije. Marketing spada u vrlo dinamične poslove, a takav je i moj radni dan. Upravljam svim sredstvima komunikacija, bavim se kreiranjem, produkcijom i realizacijom marketinških kampanja, često radim na poslovima projektnog tipa i bavim se organizacijom naših nastupa na svim tržištima. Moj radni dan nikada nije isti i tipičan, i koliko god delovalo kompleksno, mislim da je to ambijent koji mi najviše odgovara, produktivni haos u kome se rađaju kreativne misli i realizuju uspešni projekti.

wannabe intervju svetlana kostic4 Intervju: Svetlana Kostić, marketing menadžer MK Mountain Resort
Comments