Pre dve godine u Srbiji je OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) sproveo anketu o nasilju nad ženama, u kojoj je učestvovalo nešto više od dve hiljade žena, starosti od 18 do 74 godine. Rezultati su poražavajući, ali ne i iznenađujući – preko osamdeset procenata ispitanica smatra da je nasilje nad ženama uobičjena pojava, a veliki deo (trećina), smatra da je nasilje privatna stvar, koju treba rešavati u okviru porodice. Četvrtina ispitanica nije adekvatno informisana, odnosno, ne zna šta bi mogla da preduzme u slučaju da doživi nasilje, dok je samo tri procenta žrtava nasilja je potražilo pomoć Sigurne kuće, a samo jedan neke od organizacija za podršku žrtvama. 

sydney sims 3zgllN5P7Mc unsplash e1606304922988 Nasilje nije privatna stvar   svi smo odgovorni

U kom od ovih postotaka nalazite sebe? Da li ste u onoj manjini od dvadesetak procenata, koja smatra da nasilje nije prihvatljivo, nema opravdanja i nije privatna stvar, već se tiče svakog pojedinca i cele zajednice? Ili spadate u onaj nezabeležen procenat žena koje su bile izložene nasilju, koje su se same sa tim suočile i izašle na kraj i nikada nikome nisu priznale? Ili u žrtve nasilja, koje pokušavaju da zadrže svoje modrice i povrede u privatnosti, strahujući da može da bude još gore i ne verujući da postoji prava pomoć? 

Žrtve štite svoje nasilnike, pokušavajući da zaštite sebe, ali to je pojednostavljena slika, koja ne uzima u obzir ni strah, ni ljubav, koji mogu da budu prepleteni i jednako snažni, stvarajući uslove za nasilje koje se periodično ponavlja, štiteći nasilnika od odgovornosti i posledica, čuvajući privatnost i prihvatajući takve odnose. Ne možete da verujete da je moguće pristati na neki oblik nasilja, podnositi ga i živeti na oprezu i u strahu, dok istovremeno volite nasilnika i nalazite opravdanje za njegovo ponašanje? Onda spadate u onaj, takođe neizmeren, ali sigurno veoma mali (ako ne i najmanji) procenat žena koje nikada nisu bile izložene nasilju i nemaju ni posredno ni neposredno iskustvo sa agresijom i povređivanjem u bliskim odnosima. Koliko biste se tek iznenadile kad biste saznale da neka žena, vama bliska, koju smatrate snažnom, mudrom, nezavisnom i kompletnom osobom, ima to iskustvo, da je bila izložena nasilju i da ga je neko vreme trpela i opravdavala? 

Comments