Oklop ljubaznosti ume da bude jednako hladan i odbojan, kao i najneprikrivenija arogancija, a i jedno i drugo su samo gard. Odbrana od svakog mogućeg napada, od svega što nam drugi ljudi upućuju i što nas ugrožava.

A ugoržava nas tako mnogo toga. Indiskretna pitanja i, uopšte, svako interesovanje koje neko pokaže, a mi nismo spremni da bilo šta podelimo sa njim. Pa umesto da kažemo da nismo raspoloženi za razgovor, čak ni za razmenu osnovnih informacija, jer to može da nas uvuče u objašnjenja zašto je to tako i izmami baš one odgovore koje ne želimo da damo, posežemo za konvencionalnom ljubaznošću i kažemo da smo dobro ili izbegnemo razgovor žureći nekud i hvatajući se za telefon.

Druga vrsta garda, koja zaustavlja indiskretna raspitivanja, mnogo je teža, jer proizilazi iz centra bića, iz naše usredsređenosti na radost i toplinu, na sigurnost da je sve kako treba i da nas kosmička inteligencija vodi kroz neko možda vrlo gorko iskušenje, ali svakako sa svrhom – iz tog ugla, mi smo prilježni učenici, koji savlađuju teško gradivo, što, u suštini, baš tako i treba da bude.

bipolar symptoms 400x400 Nestašica topline

Osmeh je dobar, ali ako je samo ljubazan, to nije dovoljno. Pažnja dobro vaspitanog nije isto što i iskreno saosećanje

Iz tog centra, toplina se širi i emituje, radoznale poznanike susrećemo sa osmehom, pozdrav nam je iskren, a na pitanje kako smo odgovaramo sjajno ili dobro sam, okolnosti trenutno nisu baš sjajne, ali ja sam dobro.

Ako je neko hteo da sa vama podeli besmisao života, odustaće, jer nemate čime da nahranite energiju sa kojom vam neko prilazi i koja bi vas ugrozila, ako dozvolite.

Toplina je moć koja privlači toplinu, ali je i čuva u susretu sa hladnoćom.


Aleksina Đorđević je matora ribetina. Zna sve i neće vam reći. Ne daje savete i ne proriče budućnost, osim ako je baš mnogo nervirate. Užasno komunikativna, a provokaciju smatra najzabavnijim oblikom komunikacije. Izvodi striptiz za pismene.

Comments