Ako prihvatate koncept borbe u životu, vodićete mnoge bitke. U nekima ćete pobediti, a onda ćete shvatiti da ste pobedu preskupo platili. Pobeđivaćete ljude koje ne želite da povredite i učinite gubitnicima, pobeđivaćete situacije koje bi se možda bolje razvijale da se niste opirali i suprotstavljali, pobeđivaćete privremeno i otkrivati da bitka nikada nije gotova. Ne morate odusati od koncepta borbe, ako ste ratničkog duha, ili vas vodi ambicija. Ali, možete se sačuvati od razbijanja glave o zidove – možete odustati od bitaka u kojima ne možete pobediti. 

Prestanite da se borite za samopoštovanje. Da uveravate ljude da treba da vas vole i da budu u vašoj blizini, ako oni to ne osećaju i ne nameravaju. Prestanite da brinete zbog problema koje ne možete rešiti, jer okolnosti daleko nadilaze vaš uticaj. Prestanite da se svađate sa ljudima koji vas uopšte ne čuju – oni neće početi da vas slušaju samo zato što govorite glasnije, što ste ljuti i prozivate ih. 


Neke bitke ne možete dobiti, pa je mudrije da ih i ne započinjete, a ako ste se već zaleteli, možete se povući i odustati. To nije slabost, nego zdrav razum. To su one bitke u koje vas tera vaša tvrdoglavost, ili prekomeran osećaj dužnosti, ili osećanje odgovornosti, koja uopšte nije vaša. I one imaju jedan ishod – izgubićete, osećaćete se loše, umanjićete kvalitet svog života. I otkrićete da ste se sve vreme borili sami protiv sebe i igrali igre, umesto da se služite zdravim razumom. 

Kada brinete zbog nečeg što nije u vašem domenu uticaja, vodite bitku u kojoj ne možete pobediti. Ne možete kontrolisati i usmeravati tuđe mišljenje i ponašanje. Ne možete zavisiti od okolnosti – ne mora sve oko vas biti u redu i svi oko vas zadovoljni, da biste vi mogli da se osećate dobro, stabilno, samouvereno i ispunjeno. Ako se loše osećate jer ne možete nekome da pomognete, saosećate sa njim i uživljavate se u njegove probleme – ali to drugoj osobi ne pomaže, a vi na taj način ustupate svoju moć da upravljate svojim životom. Solidarišete se sa nečijom patnjom, tako što i sami patite – i niko nema koristi od toga, vi ponajmanje. 

Comments