Prema ovom izveštaju, u posebno nepovoljnom položaju su majke, zato što većina zemalja ne usmerava dovoljno sredstava u zdravstvenu zaštitu i brigu o deci, čime teret pada na žene.

Zaključak ovog izveštaja je da mora da se promeni vladina politika prema ženama, koja treba da se zasniva na rodnoj ravnopravnosti. U tom smislu, moraju da se prepoznaju poslovi koji su dobri za žene, ali takođe i važnost brige o deci, kao “posla” bez koga društvo ne bi funkcionisalo, a ženama je neplaćen.

majka sa detetom Žene bi trebale da budu plaćene za brigu o deci

Olivera Denčić

Comments