Olakšati sebi život, uglavnom znači pojednostaviti neke stvari – i praktično i organizaciono, ali i mentalno i emotivno. Ušteda energije je stvar održivog razvoja svakog od nas (osim što je ekološki trend), a mentalna energija koju trošimo živeći prema komplikovanim i pogrešnim uverenjima, dragocena je i vitalna.

Sačuvajte zdrav razum, živce, duh i telo, pojednostavite svoj život usvajajući i praktikujući ove stavove:

Moja istina je moja odgovornost

Ako ste ubeđeni da je Zemlja ravna ploča, ili da je abortus ubistvo, ili da Bog deli pravdu, budite svesni da ste u potpunosti odgovorni za svoja uverenja. Odgovornost podrazumeva i to da ćete svoje stavove preispitati i preispitivati, kao što ćete stajati iza svojih dela, počinjenih u ime ubeđenja. Jedino fanatici nikada ne menjaju mišljenje i spemni su da ginu i da ubijaju zbog ubeđenja. Dakle, da li su vaši stavovi tvrdokorni, negativni ili pozitivni, ili fleksibilni u svakom smislu? Vi ste odgovorni za to, jer svako živi prema svojoj istini.

Odgovorni ste i za svoj uticaj na druge

Možete propagirati svoje istine i nailaziti na podsmeh ili odobravanje, na argumentovano suprotstavljanje, možete imati sledbenike i protivnike – ubeđivanjem nećete nikoga promeniti, ali ćete verovatno na nekog uticati. Odgovorni ste i za uticaj koji imate na druge ljude, kao i za svest o tome kako drugi utiču na vas. Da li manipulišete svojim uticajem, ili nastojite da svakome pružite šansu da preuzme odgovornost za svoje izbore i odluke?

Comments