Ako ste idealista i romantičar, verovatno ste i pacifista – te hipi gluposti sve spadaju u istu kategoriju maštanja o svetu u kome vladaju mir, blagostanje, bratstvo među ljudima (aktivna miroljubiva koegzistencija). Duga, cveće, ptičice, odnosno, mir, ljubav, istina. Zašto su to gluposti? Zar to nisu najvažnije stvari na svetu i zar ne bi trebalo svi da im težimo i da im doprinosimo? I ako svako ljudsko srce u suštini želi samo mir, ljubav i istinu, zašto je toliki deo našeg postojanja zauzet i obuzet slomljenim srcem, tugom, nesrećom koja nas okružuje sa svih strana? 

Ali šta je uopšte mir? Da li je to samo izostanak nasilja? Bez ratova, ubijanja, bez vizičke agresivnosti, bez surovosti? Možda, ali mir je i mnogo više od nedostatka nasilja. To je harmonija, zadovoljstvo, osećaj pripadnosti, osećaj da imate svoje mesto, koje zauzimate koegzistirajući sa mnogo različitih ljudi (koji na isti način zauzimaju svoje mesto), bez sukoba. 

Izgleda prilično nemoguće. Izgleda kao samo jedan deo ljudske prirode, dok onaj drugi, koji stvara nemir, izgleda preovlađuje. Uvek ćemo biti opterećeni anksioznošću, nesigurnošću, bolom, kao i naši preci. To je ljudsko stanje, koje nasleđujemo i prenosimo dalje. I u tom delu procesa leži ono jedino što možda možemo da uradimo – da prestanemo da nosimo teret nasleđa i da prestanemo da ga prenosimo dalje i da ga projektujemo na ljude oko sebe. Da očistimo svoj život od svega što nije naše i da naučimo da upravljamo onim što je naše. Samo sebi možemo govoriti kako da živimo, drugima ne. 

Pročitajte i ovo: Spor život je zamenio “hustle” kulturu

Ne možemo nikome pomoći i popraviti ga i usmeriti na pravi put, čak i kada sigurno znamo da greši i srlja u propast. Čak i ako svaki deo nas čezne da ubaci određeni smisao u nekoga – moramo ga pustiti da prođe kroz svoj proces. Jer, koliko god mi bili uvereni da drugi nisu u pravu, oni su uvereni da su u pravu. Uverenje protiv uverenja – i eto izvora sukoba, nesporazuma, nesreće, bola, nasilja. 

Mir za svet oko nas mora početi u nama. Možda će u nama i ostati, ali makar malo će se proširiti na našu najbližu okolinu. Svojim individualnim promenama u svesti, malo ćemo uticati na sve(st) oko nas. Dosežući dubine sopstvenog mira, ljubavi i istine, malo ćemo ozračiti svet oko nas svojom svetlošću. Možda nećemo blistati poput logorske vatre, ali ćemo svetleti poput sveće ili lampe. Možda će neko pronaći inspiraciju i viziju, pod uticajem tog snopa svetlosti, tog slabašnog zračenja koje razgoni senke, pa će se okrenuti traženju svog mira, ljubavi, istine. Ne možemo nikoga naterati da sledi naš primer koji doprinosi višem cilju, ali možemo voditi svojim primerom. Možda nemamo koga da vodimo, ali ako istrajavamo i sledimo svoju svetlost, u jednom trenutku ćemo se okrenuti i otkriti da imamo neke sledbenike (posmatrače, kritičare). 

Promenite svoj nivo svesti, podignite svoju frekvenciju i gledajte kako vas drugi slede svojom voljom, zato što su dotaknuti, inspirisani, zato što su nešto prepoznali i naslutili. 

Pročitajte i ovo: Koji su to eco-friendly materijali koji mogu da zamene kožu?

Šta znači promena svesti? To znači otvoriti se i prihvatiti izazove kao prekretnice i lekcije, gledati na negativnu kritiku kao na nečiji pokušaj da vam saopšti nešto važno, čitati skrivene poruke u svim problemima i sukobima koji se dešavaju, u svim preprekama na vašem putu. To znači sve prihvatati, ne bežati ni od čega, suočavati se sa svim. 

To je razumevanje onoga što je važno i saznanje da to nije ono što većina ljudi misli (i prihvatanje toga da ne možemo promeniti njihova uverenja). To nije dostizanje mesta gde nema bola, već samo učenje kroz bol – učenje o ljubavi, miru, istini. To je mesto na kome i dalje imamo suprotstavljena mišljenja i uverenja, ali prihvatamo razlike i pronalazimo načine da o njima razgovaramo i nađemo rešenja koja nisu nasilna i bolna. To je (neprekidno) učenje da se ne opiremo načinu na koji nas život vodi, znajući i verujući da postoji veći plan i promisao koja ima u vidu naše najveće dobro. 

Tako stvarate mir, tako dajete svoj doprinos, tako prekidate krug nasleđa i prenošenja tereta ljutnje, osvete, neopraštanja. To je ono što možete da učinite za ovaj svet. 

Naslovna fotografija: instagram.com/emperiance

Brankica Milošević

Comments