Kad se o nekome kaže da je emotivna osoba, to obično ide sa prefiksom “preterana” – govoriti o nečijoj emotivnosti, obično znači etiketirati ranjivost, strastvenost i otvorenost te osobe, zbog koje ona ima problema sa sobom i sa ljudima. Ali, emotivnost nije negativna osobina, a ako vas njome etiketiraju, to je oznaka kvaliteta. Nemate vi problema sa sobom i sa drugima, nego je drugima neprijatno, jer se stide sopstvenih emocija, a u vašem prisustvu ne mogu da ih potiskuju i zanemaruju. Vi ih podsećate na najbolji deo njih samih, koji su naučili da prikrivaju i negiraju, koji su izgubili i zatrpali racionalisanjem, manipulisanjem, konvencionalnošću – svim onim glupim stegama koje su opšteprihvaćene kao  zrelo ponašanje odraslih osoba. 

Vi delite sa drugima njihova osećanja 

Iako ste u bliskom kontaktu sa svojim osećanjima, vi “hvatate” sve emotivne signale oko sebe i ne možete da ih zanemarite. Lako i duboko saosećate i delite sa ljudima oko sebe njihovu radost i tugu, zabrinutost i nadanja – samim svojim prisustvom punim razumevanja, vi delujete na druge utešno i umirujuće, pa vam se ljudi često otvaraju bez ikakve zadrške, čak i ako vas ne poznaju dobro. Osećaju da mogu da vam veruju. 

Kada neko pati, vi aktivno učestvujete 

Kada osećate nečiju patnju i bol, vi se potpuno uključite i, osim razumevanja i saosećanja, želite da pomognete na svaki način. U stanju ste da se zauzmete za drugu osobu i da sve drugo ostavite po strani, dok ne vidite da je toj osobi bolje, da se sabrala i da dalje može bez vašeg aktivnog učešća. 

Sve vas pogađa 

Svet je pun bola, ali i čuda, a i jedno i drugo je neprekidno prisutno i čini intenzitet vašeg života u svakom trenutku. Vi sve doživljavate duboko, sve vas pogađa, u neprekidnoj ste interakciji sa svetom oko sebe, sve što čujete i vidite, upijate i proživljavate, čak i kada pokušavate da se ogradite i da ublažite intenzitet te razmene, da biste održali pažnju i usredsredili se na prioritete. Sve ima težinu – utisak koji celog dana nosite zbog upečatljivog sna, jednako kao i vedro ili oblačno nebo, nečije grubo obraćanje (nekom drugom), nežna ili neprijatna scena koju ste ugledali krajičkom oka, smeh i suze, blizina i hladnoća – sve je nabijeno osećanjima i sve je važno. 

Mnogo puta ste patili zbog ljubavi, ali nikada niste odustali

Srce vam se slomilo mnogo puta. Poverovali ste, uzleteli, predali se osećanjima bez zadrške i bez straha, a često ste i znali da ćete na kraju patiti, ali bili ste spremni da platite svaku cenu, samo zbog intenziteta emocija, zbog privilegije da osećate ljubav celim svojim bićem. I nikada niste postali ogorčeni, nikada se niste uplašili i ustuknuli, nikada niste odustali od ljubavi.  

Comments