Želite da obogatite svoj unutrašnji život, da pronađete mir i zadovoljstvo sobom – ovo su istine koje treba da osvestite, da ih sami sebi govorite dok ih ne prihvatite i ne počnete da verujete u njih.

Vredna sam takva kakva jesam

Životna sila te je stvorila takvom kakva jesi i kad ne vrednuješ sebe, kritikuješ svoje mane i nedostatke, ti osporavaš tu silu, a to je arogantno i glupo. Kad ovo u potpunosti prihvatiš, razvićeš skromnost, koja se ne ogleda u unižavanju sebe, već u prihvatanju i vrednovanju sebe – i svih drugih, na isti način.

Vođena si, nisi sama

Osećaj svakog ljudskog bića u teškim trenucima jeste da je samo na svetu, opterećeno teretom preteškim za njegova ramena, koji niko drugi ne može da ponese sve i da hoće. Međutim, ti nisi sama, nikada. Tvoj život ima svoje mesto u beskrajnom točku vremena, tvoje postojanje je važno i ti si vođena – seti se toga kad ti je teško, zatraži pomoć univerzuma kroz molitvu, meditaciju, afirmaciju, šta god ti je blisko. Predaj kontrolu nad stvarima koje prevazilaze tvoju sposobnost da ih kontrolišeš i zatraži pomoć – vođstvo je tu i odazvaće se.

Život je avantura

Ovde si da bi iskusila oblik života koji ti omogućava stvaranje, izražavanje, učenje, otkrivanje – neposredno iskustvo, moguće je samo u telesnom obliku, u krvi i mesu. Život je dar, koji dolazi zajedno sa smrću, sa ograničenim rokom trajanja krvi i mesa. Prihvati ga i prigrli sa zahvalnošću.

Radost je prirodna

Radost ne treba da bude retkost u vašem životu, već smernica na putu. Sledite radost, jer je ona iskrena, prirodna i povezuje vašu dušu i biće sa Univerzumom, prirodom i drugim dušama.

Comments