Svako ima potrebu za samoaktualizacijom i svako ima kreativne potencijale, generalni su uvidi koje su psiholozi do danas stekli, istraživačkim i empirijskim putem. Ali da bi pojedinac krenuo putem ispitivanja svojih mogućnosti i realizacije svojih potencijala, putem razvoja onoga što u njemu već postoji, putem kreativne samoaktuelizacije, potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi. Podsticajna sredina, koja ne osuđuje, sloboda izražavanja i delovanja, spontanost, ljubav prema sebi.

Veoma mali broj pojedinaca odrasta u ovako idealnim uslovima, u kojima može da se razvija bez potrebe da prevazilazi spoljašnje prepreke, da se bori, da se oseća izolovano i odbačeno i da se usredsredi jedino na načine na koje će ispoljiti svoj unutrašnji svet i na pronalaženje oblasti na koju će usredsrediti svoj talenat i u kojoj će najbolje ispoljiti svoju kreativnost i ostvariti svoje potencijale.

Životni primeri uspešnih pojedinaca svedoče o tome da je najveći broj genijalnih, uspešnih, slavnih koračao po trnju putem do samoaktualizacije, borio se sa brojnim preprekama, upadao u razna iskušenja, padao i propadao, podizao se i nastavljao, uprkos svima, uprkos sopstvenoj sputanosti, slabostima i strahovima, uprkos nedostatku svake podrške i uvažavanja… Stiče se utisak da su ljudima prepreke potrebne da bi se borili za sebe, jačali karakter, dokazivali hrabrost i istrajnost i da bi trijumfofali u pojedinim oblastima svog života.

Ali to je površan utisak. Jer, to je koncept borbe koji snažan pojedinac prihvata, jer ne poznaje ni jedan drugi. U njemu postoji jaka potreba da se ispolji, da se ostvari, da dostigne svoje ciljeve i on razvija ambiciju, upornost, hrabrost i istrajnost, zapostavljajući druge aspekte svoje ličnosti, dopuštajući im da se iskrive, zakržljaju, pretrpe oštećenja i ne dosegnu svoj puni razvoj. Valjda zato toliko uspešnih ljudi ima tolike probleme sa sobom – pucaju pod pritiskom uspeha i slave, emotivno su neispunjeni, leče se i recidiviraju od bolesti zavisnosti, pate od depresije, dižu ruku na sebe u očajanju, dok se svi ostali pitaju kako i zašto nisu mogli da pomognu sebi, kad su imali sve uslove za to – novac, uspeh, status, a valjda je sa takve pozicije lakše dopreti do dobrih terapeuta, ili oprobati svaku i bilo koju vrstu pomoći koja se može pronaći na sve četiri strane sveta, u nauci i medicini, alternativi i ezoteriji.

Comments