Vibracije negativnih poruka, koje nam ljudi svakodnevno upućuju, češće nesvesno nego svesno, iscrpljujće su i uznemiravajuće barem koliko i svaki drugi neprijatan zvuk, koji stalno pokušava da vam zaokupi svu pažnju, a čiji izvor ne možete da isljučite. Međutim, možete da se udaljite. Fizički, emotivno i mentalno.

Setite se da se ljudi uglavnom projektuju i da šaljući vama svoje negativne poruke zapravo govore o sebi, o svojim nemogućnostima, strahovima, uskraćenostima i nesposobnostima. Na taj način, govorite DA njihovom biću, razumevajući ga i sagledavajući, šaljete mu podršku da razbije oklop nesvesnosti i mehanizam negativnosti i postavljate jasnu granicu između sebe i njega.

Preispitajte se uvek, brzo, duboko i fokusirano, da vidite ima li u onome što vam neko poručuje istine o vama, jer možda ima. A onda sa zahvalnošću upotrebite tu informaciju da poradite na svojim slabostima. Međutim, ako otkrijete da nema, sa zahvalnošću uputite pošiljaoca tamo odakle je došao – samom sebi.

Odstranite iz svog života one koji vam stavljaju do znanja da vas je teško voleti

Osobi koja ne ume da voli užasno je naporno uz nekoga ko ume. I onda je taj neko težak, zahtevan, nikad nije zadovoljan, stalno nešto traži, ne ostavlja je na miru i ne da joj da diše. Uskogrude ljude je vrlo lako ugušiti svojom velikodušnošću, predusretljivošću, predanošću. Svojom ljubavlju. Jer kad tražite da vam se uzvrati na adekvatan način, onda ste naporni i teško vas je voleti. Već to što morate da tražite, umesto da spontano primate, ukazuje na to da imate posla sa osobom ograničenih srčanih kapaciteta. Koja je to lekcija, šta treba da naučite iz takvog odnosa? Naučite brzo, zahvalite se i idite. Što dalje.

recite ne negativnim komentarima Recite ne negativnim porukama

Ne verujte onima koji tvrde da je nemoguće to što ste zamislili

Oni sasvim sigurno govore o sebi. Za njih je nemoguće. Jer oni to nisu u stanju ni da zamisle. Za vas je drugačije. Ako možete nešto da zamislite, onda možete to i da ostvarite. Tako je za sve koji su svesni ovog principa.

Comments