Dugačka ruka kolektivnog ludila preti da nam se zavuče u materice, ako je ne amputiramo. Savet za borbu protiv abortusa, glasi demagoški naziv ove potencijalno najkamenodobnije pojave u 21. veku. Sramota je, strašno je, sumanuto je – što se pitanje abortusa u smislu ženskog prava uopšte pokreće u današnje vreme. Obeshrabrujuće je. Amerika je već pošandrcala, pošto se Tramp izjašnjava kao protivnik abortusa i tamošnji lobi fanatika rađanja ima žestoku podršku. Normalne američke žene su veoma ljute i već organizuju proteste i koriste ostala sredstva građanskog pritiska da sačuvaju svoja (teško izborena) prava.

abortus 3 Savet za borbu protiv abortusa – da li nam preti ludilo? (BLOG)

 

Comments