Duhovni učitelji predlažu da shvatimo istinitost ovih zakona, da ih usvojimo i rukovodimo se njima. Istinitost zakona univerzuma ogleda se u tome što tu nema propusta i “rupa” kroz koje je moguće provući se. Jer to nisu zakoni koji su stvoreni da nešto regulišu, već zakonitost stvaranja i opstanka univerzuma.

Sve je energija

Univerzum je kreiran pomoću energije misli i uma – sve je um, svemir je božanska misao, a materija je isto to, duh i um koji ima veću gustinu. Nivo gustine energije duha i materije je ono što ih razlikuje, što znači da svojim mislima možemo kreirati materijalnu realnost svog života.

Gore i dole se ogledaju jedno u drugom

Kako gore, tako i dole, odnosno, kako na nebu, tako i na zemlji. Ali, važi i obrnuto. Zakon ogledala funkcioniše unutar nas samih, u svim našim odnosima, kao i kroz principe manifestacije. Za život svakog od nas to znači da se sve misli, sav sadržaj naše svesti i podsvesti, reflektuje na naš spoljašnji svet, na svet okolnosti i ogleda se u njemu. Zakon funkcioniše neselektivno – jednako važi za pozitivne, kao i za negativne projekcije naših unutrašnjih sadržaja. Pojave u univerzumu predstavljaju mapu za tumačenje pojava u ljudskom životu, u našem unutrašnjem svetu.

Sve vibrira

U svakom trenutku, sve na ovom svetu vibrira na nekoj frekvenciji. Čist duh ima najvišu vibraciju, a između njega i materije, koja ima najnižu vibraciju, nalazi se spektar vibracija, frekvencija, brzina i oscilacija, u svakom atomu svega što jeste. Kombinacija tih vibracija i frekvencija oblikuje formu fizičkih objekata – ali i metafizičkih pojava.

Sve ima svoju suprotnost

Polarnost, dulanost, dvojnost, suprotnost – to je zakon prema kome se odvija život na zemlji. Dan i noć, toplo i hladno, strah i ljubav, pozitivno i negativno – sve ima svoje polove, koji se sastoje od iste energije, samo je njihov nivo različit. Ako posmatramo led, koji je čvrsta materija, kako zagrevanjem isparava (prelazi u stanje duha), moći ćemo da razumemo transformativnu moć energetskih tokova. Možemo da promenimo vibracije onoga što nas ograničava i sputava i da ih transformišemo u ono što nas obogaćuje i oslobađa. To zvuči jednostavno, a ono što treba da uradimo, jeste da sopstvenu svest polarizujemo na viši način, u odnosu na svoj nivo – ko je uslovljen osećanjima, svest polarizuje na nivou uma, ko se identifikuje sa umom, polarizuje se u duhovnosti, ko je spojen sa duhovnim, polarizuje se u svesnosti o jedinstvu, a ko je tu svesnost osvestio, polarizuje se u božanskom. To su sve različiti nivoi i stepeni istog transformativnog postupka.

Comments