how play bridge 300x198 Da li znate šta je bridž?Ako budete imali strpljenja da pročitate ovaj tekst, sigurno ćete steći saznanje koliko je bridž korisna društvena aktivnost kao intelektualni sport i razonoda.

Korisni društveni fenomen

Postoji jedna poznata francuska poslovica, koja kaže: “Treba uvek spojiti zadovoljstvo sa korisnim”. To je upravo bridž, kažu Francuzi. Bridž je poseban društveni fenomen! Ovakav zaključak je moguć ako se zna da u svetu danas ima oko 100 miliona strasnih igrača ove intelektualne igre.

Društveni imidž

Na početku svog nastajanja (preko Visk-a i Vist-a) bridž je isključivo bio namenjen razonodi, ali i stvaranju imidža visokog društvenog sloja. Takav status bridž je zadržao i početkom XX veka. Mora se razbiti fama da je bridž staleška igra aristokrata i diplomata, što je u početku i bilo tačno, već da je to danas preokupacija miliona mladih ljudi širom sveta, uključenih u takmičenja svih nivoa – od prvenstava klubova, gradova, zemalja, kontinenata do svetskih prvenstava i olimpijada. To što se mnoge poznate, bogate i slavne ličnosti upinju da se pročuju i kao vrhunski bridžisti (Voren Bafet, Dvajt Ajzenhauer, Bil Gejts, Martina Navratilova, itd.), produkt je njihove želje da nađu sebi mesto u svetski priznatoj “klasi mislećih”.

Intelektualno nadmetanje

Intelektualno nadmetanje u bridžu ogleda se u činjenici da pobedu odnosi onaj par igrača koji je najuspešnije rešio postavljene probleme za zelenim stolom, koji su materijalizovani posredstvom raspodele karata. Koliko je jedna podela karata u bridžu originalnost za sebe potvrdili su matematičari, izračunavši da je potrebno odigrati 635,013,599,600 podela, ne bi li samo jedan igrač dobio iste karte! Ako se zna da za odigravanje jedne podele uobičajeno vreme iznosi oko 10 minuta, onda bi trebalo igrati oko 10 miliona godina po deset časova dnevno, da bi jedan igrač dobio iste karte! Šta je mnogo, mnogo je!!!

Olimpijski sport

Bridž kao intelektualno nadmetanje u potpunosti zadovoljava kriterijume pravog sportskog takmičenja. Ustanovljenjem svetskih prvenstava bridž je stekao status sportskog takmičenja. Iz tog razloga, Međunarodni olimpijski komitet prihvatio je novu kategoriju sportskog nadmetanja: mentalni (intelektualni) sport. IMSA, (International Mind Sports Association) je organizovala Prvo Svetsko prvenstvo intelektualnih sportova (1st World Mind Sports Games) u Pekingu oktobra 2008. Uz bridž, od tada postoje još tri zvanična intelektualna sporta: šah (chess), mice (draughts) i go (go).

Novi prijatelji

Veliki engleski mislilac i pisac Somerset Mom bio je oduševljen bridžom kao misaonom društvenom igrom. Kada mu je jedan njegov mladi prijatelj rekao da ne zna da igra bridž, on mu je odgovorio: “Dragi mladiću, Vas čeka veoma tužna starost!”. Inače, “bridž je najlucidnija igra koju je ljudski um ikada izmislio” – zaključio je Somerset Mom, najpoznatiji lobista bridža s početka XX veka. Bridž je zaista najbolja terapija protiv usamljenosti, jer igrajući bridž ulazite u jednu veoma veliku svetsku familiju. Bilo gde da se nađete u svetu, uvek ćete moći da odete u lokalni bridž klub i da budete veoma toplo primljeni.

Bridž i opšte obrazovanje

Od strane UNESCO-a, bridž je preporučen da se praktikuje u svim obrazovnim ustanovama, od osnovnih škola do univerziteta! U Italiji, zemlji višestrukog evropskog, svetskog i Olimpijskog šampiona, veoma uspešno se sprovodi projekt “Bridž u škole”. Bridž je u Francuskoj ušao na velika vrata u sve obrazovne ustanove, a najviše u osnovne škole, gde je školski dan podeljen na dva dela: prvi je posvećen predmetima znanja, francuskom jeziku, matematici, itd. Drugi deo je rezervisan za discipline osećajnosti: među kojima su muzičko vaspitanje, likovno, sport, gluma i bridž. Već sedam godina više od 30,000 učenika od prvog do završnog razreda prati redovno tečajeve bridža. Nastavnici koji su ostvarili ovaj eksperiment u svojim razredima su jednodušni: bridž je sport kompletnog duha. Bridž zahteva analizu, logiku, razmišljanje, donošenje odluke, samokontrolu i komunikativnost. On omogućuje vaspitno-obrazovno napredovanje prema uzrastu učenika.

Bridž i biznis

Bridž je igra koja prevashodno razvija kolektivnost, jer uspeh u igri isključivo zavisi od razumevanja i saradnje sa partnerom. U svetu vlada uverenje da je bridž korisno sredstvo za razvijanje neophodnih kvaliteta budućih poslovnih ljudi i menadžera. Navedeno uverenje zasniva se na činjenici da se u okviru bridž licitacije snaži i jača osećaj objektivne procene sopstvenih mogućnosti u realizaciji ponuđenog kontrakta, naravno u saradnji sa partnerom. Bridž licitacija je verna slika poslovne umešnosti za dobijanje ugovora (kontrakta), koji treba da donese predviđeni profit. Ako se sa ponudom prekorači limit pozitivnog rizika, ona je to put u neuspeh. Pronaći i sačuvati pravog partnera u bridžu, bez svake sumnje je najveći problem svih bridžista. Neki čak tvrde da je lakše pronaći odgovarajućeg bračnog ili poslovnog partnera, nego pravog partnera u bridžu! Međutim, vaš slučajni partner ili protivnik za bridž stolom u toku čak jedne jedine sedninse, ispoljiće svoje osobine, pozitivne, ali i negativne, što može imati presudni značaj za vaše mišljenje o njemu. Ako je činjenica da se biznis zasniva na uspešnom partnerstvu, onda je bridž pravi test za izbor novog poslovnog partnera. Jedan naš uspešni privrednik sa poslovnim iskustvom iz Amerike kaže: “Bridž je izvanredna ekspertiza karaktera i sposobnosti partnera u igri, vašeg sadašnjeg ili budućeg poslovnog saradnika”.

Bridž i turizam

U najpoznatijim svetskim turističkim centrima i banjskim odmaralištima, kako na moru, tako i u planini, veoma su popularni tzv. bridž festivali, koji u trajanju od jedne sedmice, pored raznovrsnih turnira obuhvataju i obuku, odnosno tematske seminare. Bridž kao izvrsnu turističku ponudu vide i razvijaju mnoge zemlje koje i nemaju mnogo šta drugo da ponude.

Kada i kako naučiti bridž?

U mnogim zemljama, prvensteno u Francuskoj, Holandiji i Italiji, praksa je pokazala da deca koja brzo računaju do 40, a još brže do 13, mogu uspešno da započnu sa bridž obukom. To znači da su šestogodišnjaci “zreli” da započnu svoj bridžerski život. Međutim, praksa je i kod nas pokazala da i penzioneri mogu da započnu sa obukom i uspešno se uključe u veliku bridžersku familiju. Bridž može da nauči svako, bez obzira na zanimanje i godine starosti. Bridž ne pruža samo zadovoljstvo, već i izvanrednu korist i mladima i starima. Mladima da kroz razonodu izgrade svoj karakter i obogate svoju ličnost mnogim vrlinama i odlikama, a starima da borbom i pobedama za zelenim stolom nadoknade prohujala zadovoljstva mladosti i potkrepe iluziju da još nisu ostarili.

Most među generacijama

Bridž partneri su obično vršnjaci, dobri prijatelji, oni koji se bave sličnim zanimanjima ili imaju slične poglede na život. Međutim, za bridž stolom, oni će se povremeno susresti sa protivnicima, koji pripadaju potpuno drugoj kategoriji ljudi u odnosu na godine i životni poziv. Njihov zajednički imenitelj je ljubav prema bridžu. Međutim, i bridž partneri se mogu razlikovati kako po godinama starosti, tako i po zanimanju. Igranje bridža je izvanredno psihičko opuštanje radi zaboravljanja briga, odlična intelektualna vežba za usavršavanje tehnike pamćenja, a ponajviše sredstvo za razvijanje veza među ljudima, često veoma različitih.

Još neke činjenice u vezi sa bridžom

Elan i entuzijazam mladosti uspešno smiruje metodika bridža. Daleko je bezopasnije “lupiti glavom” u bridžu, nego u životu. Efekat je isti: iskustvo. Takmičarski bridž zahteva celog čoveka budi ljudsku taštinu, jer svaki rezultat je relativan… Uvek se može bolje. Nadigrati samog sebe – u tome je draž. Stepen razvijenosti bridža u nekoj zemlji je nepogrešiv indikator životnog standarda ljudi. Na Balkanu nema organizovanog bridža samo još na Kosovu i u Albaniji.

Bridž i internet

Internet je omogućio mnogim igračima zajedničku igru, iako se ne nalaze za istim stolom – nekad čak ni na istom kontinentu. Naime, sada bridžisti mogu svakodnevno da igraju na turnirima koji se igraju po važećim pravilima, uz poštovanje elementarnih kodeksa i uz prisustvo sudija, upravo putem Interneta. Globalizacija je što se tiče bridža u pravom smislu te reči primenjena. Internet je zaljubljenicima u igru bridža omogućio: dostupnost praćenja svih važnijih turnira u svetu kao što su evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, Olimpijada, kao i mogućnost igranja najrazličitijih turnira – od onih koji imaju za cilj igranje radi zabave, pa do onih koji se i virtuelno rejtinguju.


Nikola Maksimović je inženjer, stvaralac, hedonista i reprezentativac Srbije u bridžu. Voli muziku, intelektualne igre, sport i pozitivnu energiju. Prati svetske trendove i želi da svi ljudi budu srećni.

Comments