Izložba će predstaviti preko 400 crteža, modela fotografija i snimaka, koji prikazuju najimpresivniju arhitekturu regiona, planiranu i izgrađenu u drugoj polovini života države Jugoslavije.
Arhitektura koja je nastajala tokom ovog perioda– od solitera “internacionalnog stila” do brutalističkih socijalističkih građevina je manifestacija radikalnog pluralizma, hibridnosti i idealizma koji je karakterisao i samu Jugoslaviju.“- zvanična je izjava iz MoMA-e.

Jugoslavija predstavlja jedinstvenu referentnu tačku zahvaljujući svojoj turbulentnoj istoriji, kako pre Drugog svetskog rata, tako i posle njega kada je zavladao komunizam, tokom kog su sve monumentalne konstrukcije i grandiozni, utopistički projekti zamišljeni i izgrađeni, slično kako što je to bio slučaj i u tadašnjem SSSru.

sava center moma toward concrete utopia yugoslavia exhibition dezeen Izložba o jugoslovenskoj arhitekturi u Njujorku
(Sava Centar, konferencijska sala, Stojan Maksimović. Foto: Valentin Jeck)

Najznačajnija imena jugoslovenske arhitekture tog doba su svakako bili Bogdan Bogdanović, Juraj Najdhard, Svetlana Kana Radević, Edvard Ravnikar, Vjenceslav Richter, i Milica Šterić i drugi, i njihovi radovi će se pojaviti na ovoj retrospektivnoj izložbi.

Comments