Bez obzira na parfem koji koristimo, svako od nas ima neki samo svoj miris, zahvaljujući kome nas bliski ljudi prepoznaju. Tako vam se sigurno desilo da uđete u neku prostoriju posle nekog i da tačno znate da je baš on bio tu. Isto tako, svako od nas bi želeo da što duže zadrži na sebi miris voljene osobe. Samo kada bi postojao takav parfem?!

parfem Parfem sa mirisom voljene osobe

Izgleda da na njegovo pojavljivanje nećemo dugo čekati, zahvaljujući francuskoj parfimerijskoj kompaniji Kalain. Na ideju da se napravi ovakav parfem došla je Katija Apalategui, zaposlena u ovoj firmi. Nju je doduše, na ovo podstakao gubitak oca, posle čega je mnogo patila i zamišljala njegov umirujući miris. Zbog toga je, uz pomoć sina Floriana, pronašla tim hemičara sa Univerziteta Harve koji su razvili tehnologiju pomoću koje se ljudski miris može kopirati i smestiti u bočicu.

Comments