Slanje poruka, prisustvo na društvenim mrežama i korišćenje email-a postala je svakodnevica među omladinom. Istraživanja kažu da su ljudi između 18 i 24 godina toliko zavisni ovom spravom da je proveravaju na svakih devet minuta i 50 sekundi.

U Britaniji istraživanja pokazuju da prosečan čovek gleda na svoj telefon svakih 22 minuta i 30 sekundi, dok žena gleda na 26 minuta i 15 sekundi. Prema istraživanju od 2,000 ljudi, samo neznatno manje su opsednuti oni koji su starosne dobi od 25 do 34 godina, jer oni to često rade na svakih devet minuta i 55 sekundi.

Iznenađujući podatak je da su čak i penzioneri veliki zavisnici od telefona. Oni svoje telefone uzimaju u ruke na svakih 47 minuta. Opravdanje za ovako čestu upotrebu telefona leži u tome da se danas sva komunikacija odvija preko interneta i da je prisutnost na istom neophodna. Da li je to opravdanje?

why its so ridiculously hard for mobile advertisers to reach teenagers Omladina proverava svoje mobilne telefone na svakih 10 minuta

Mobilni telefoni imaju uticaj na omladinu


Dragana Katić je autor stranice Oh là là i ljubitelj starih holivudskih filmova. Njena dnevna rutina: “Ustati. Zablistati. Vratiti se u krevet.”

Editors choice